Přístaviště bude tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 metru a šířce 2,5 metru a je kotveno na čtyři ocelové pilíře. Páteřní molo je složeno ze sedmi jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy dvěma betonovými plováky s výplní z polystyrenu.

K vyvazování plavidel poslouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo bude s břehem spojeno dvěma přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.

Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie.

S dokončením prací se podobně jako u přístaviště pro větší lodě vznikajícím na protějším břehu před restaurací u pivovaru počítá letos v červnu.