Zásadní investici však oznámili Poděbradští. „Odhadem milion korun bude stát oprava morového sloupu. O ten se v posledních letech příliš nepečovalo, navíc se betonové schody začínají značně rozlézat. Výsledkem restaurování by kromě estetičtějšího vzhledu mohlo být i nahrazení schodů jiným materiálem,“ uvádí stránky Hlas Poděbrad, které jsou o radničních plánech vždy dobře informované.

Podle nich se však úprav dočká i zřejmě nejvýraznější dominanta, jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad. „Na opravu sochy Jiřího je vyčleněno 450 tisíc korun. 19. září proběhla po pěti letech revize sochy, která odhalila drobné problémy. Díky rekonzervaci dojde ke zlepšení stavu pomníku a především se předejde budoucím nákladnějším opravám. Restaurování by mělo proběhnout v příštím roce,“ konstatuje Hlas Poděbrad.

Připomeňme, že naposledy se lešení kolem sochy krále Jiřího objevilo v září roku 2013. I tehdy jsme tuto skutečnost zaznamenali a ptali se tehdejšího místostarosty Ivana Uhlíře, co se kolem sochy děje. Kupodivu se samotnou sochou se nedělo nic. Opravy se týkaly podstavce. „Sochařští specialisté ošetří podstavec roztokem, dojde k takzvané kompletní repasi,“ řekl tehdy Uhlíř. Práce na podstavci skončily na konci listopadu a v těchto dnech před pěti lety už zase byla socha bez lešení.

Nymburk: kaple, socha a náhrobky

V Nymburce se schvaluje rozpočet na příští rok právě toto úterý a není tedy jisté, zda plánované výdaje na opravy památek budou v takové výši, v jaké je odbor k tomu určený navrhuje. „Zásadní bude výměna dveří u kaple vedle divadla. Tím budou pokračovat úpravy na této památce. To vyjde zhruba na 170 tisíc korun,“ řekla Markéta Tomčíková, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče nymburské radnice.

Úpravy čekají také sochu Jana Nepomuckého a výklenek, ve kterém stojí vedle parkoviště pod Eliškou čelem ke kamennému mostu. Jde o barokní plastiku Jana Brokoffa z roku 1696. Výklenek je viditelně zejména u země poškozen.

Třetí památkou, na které jsou plánovány výdaje nymburské radnice v příštím roce, jsou náhrobky na Starém děkanství. Část z nich byla už opravena, v příštím roce by měl být zrestaurován zbytek náhrobků. Staré děkanství na Kostelním náměstí je stále častěji otevřeno pro veřejnost. Jednak například při Dnech evropského dědictví, kdy je pravidelně zpřístupňována hradební věž Kaplanka i farní zahrada. Právě na ní je také například sídlo výtvarné scény při nymburském posvícení.

O Morovém (Mariánském) sloupu
Mariánský sloup na Jiřího náměstí v Poděbradech je pískovcový rokokový mariánský sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie a čtyřmi sochami světců na podstavci kolem sloupu. Pochází z roku 1765. Sousoší je od roku 1958 chráněno jako kulturní památka České republiky. Sloup má bohatě členěný podstavec na několikastupňovém soklu, ozdobený rokokovými ornamenty. V jeho rozích stojí sochy svatého Václava, svatého Vojtěcha, svatého Floriána a svatého Prokopa. Původně bylo složení soch jiné, protože do roku 1837 se na místě sv. Václava nacházela socha svatého Gotharda. Uprostřed podstavce je hranolový postament, který přechází ve štíhlý sloup s korintskou hlavicí a sochou Panny Marie. V minulosti se o svátcích všech uvedených světců ke sloupu konala procesí.

O soše krále Jiřího z Poděbrady
Pomník Jiřího z Poděbrad je novorenesanční pomník, který byl vybudován na východní straně Jiřího náměstí v Poděbradech naproti Mariánskému sloupu. Pomník, jehož autorem je Bohuslav Schnirch, je považován za jedno z vrcholných děl české monumentální plastiky 19. století. Pomníku dominuje jezdecká socha Jiřího z Poděbrad o přibližně dvojnásobku životní velikosti. Pomník zachycuje Jiřího z Poděbrad v okamžiku, kdy po bitvě u Vilémova podává na usmířenou ruku Matyáši Korvínovi. Aby byla výroba sochy co nejlevnější, použil Schnirch místo techniky odlití sochy z bronzu, výrazně levnější technologii vytepání sochy z měděných plátů, které jsou uchyceny na ocelové kostře. Pláty vytepal a na železnou kostru osadil pražský kovotepec Richard Schorcht. Socha se skládá celkem z 12 dílů. Šestimetrový podstavec je pískovcový. V jeho rozích jsou čtyři pážata, štítonoši Čech, Moravy, Lužice a Slezska. Na stranách podstavce jsou emblémy války a míru, doplněné pamětními nápisy. Na podstavci se objevilo i několik pamětních desek. Jedna je připomínkou bitvy u Zborova a druhá znovuodhalení opravené sochy v roce 1996.