Od příštího roku už také nebudou místní lepit tradiční každoroční kupóny na své popelnice. Zaplatí pouze poplatek a popelnice jim bude automaticky vyvezena. Podle starosty je ale současný zákon řešící výběr poplatků tak nešťastně zformulovaný, že úředníci budou mít obrovské množství práce s administrativou. Například s obesíláním dlužníků včetně těch, kteří jsou hlášeni na radnici a z nichž se dlužnou částku městu nikdy nepodaří vymoci. I proto starosta původně navrhoval, aby se od poplatku upustilo zcela, čímž by zmíněné problémy s papírováním odpadly.

Dalším zásadním důvodem je aktuální zdražování všeho, zejména cen za energie. „Chceme tímto snížením poplatku místním opravdu ulevit. Jedná se sice jen o částku 150 korun, ale věříme, že i to v záplavě navýšení cen za energie rodinným rozpočtům může pomoci,“ konstatoval Jaroslav Červinka. Koalice údajně bude zvažovat úplné zrušení poplatků za odpad od roku 2023. To někteří opoziční zastupitelé označili za čirý populismus.

Ladislav Langr: Je to účelové rozhodnutí

Bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Ladislav Langr vnímá rozhodnutí o snížení poplatku jako účelové. Na zářijovém jednání zastupitelů se v rozpravě ptal, jak to je s koaličním slibem, kde se hovoří, že dojde ke snížení ceny pro občany za svoz komunálního odpadu. „Na to starosta Červinka odpověděl: O snížení ceny jsme neuvažovali. V tuto chvíli se s tím nepočítá. A ejhle na dalším zastupitelstvu 3. listopadu jsme se dozvěděli, že starosta a celá koalice již delší čas uvažují o snížení poplatku, a že snížení o 150 korun na osobu ročně určitě v této tíživé situaci občanům pomůže,“ uvedl Ladislav Langr.

Ze Svatomartinských trhů v Poděbradech v sobotu 13. listopadu 2021.
OBRAZEM: Návštěvníky trhů v Poděbradech přijel pozdravit Martin na bílém koni

I on nakonec ruku pro snížení poplatku zvedl. „Snížení poplatku za komunální odpad zvyšuje každoroční provozní výdaje, které musíme na straně příjmů v rámci vyrovnaného rozpočtu někde nalézt. A to je v době, kdy koalice umanutě plánuje bazén, který by svou nejméně čtyřmilionovou ztrátou opět odlomil kus z každoročních výdajů městského rozpočtu, poněkud zvláštní. Návrh jsem podpořil, když chce koalice takto 'ulehčit' občanům, ale logiku z dlouhodobého hlediska v něm hledám marně,“ doplnil dřívější starosta.

Město přijde o 2 miliony

Město podle místostarosty Miroslava Holase ročně zaplatí zhruba 30 milionů korun za likvidaci odpadu. Přitom od obyvatel vybere reálně zhruba 8 milionů korun. Zbytek radnice doplácí. „Spočítali jsme, že reálná cena za svoz odpadu na jednoho obyvatele je 2 tisíce korun,“ řekl místostarosta. Tedy aby město nemuselo nic doplácet, musel by poplatek činit 2 tisíce korun na jednoho obyvatele za rok. Stávajícím snížením poplatků o 150 korun přijde radnice o příjem ve výši necelé 2 miliony ročně. Ty však podle slov zástupců koalice dokáže ušetřit v rezervách.