Oba menší toky – Mrlina a Cidlina – se podle měření Povodí Labe v úterý jen dotkly nejnižšího, tedy prvního stupně povodňové aktivity. Mrlina ve Vestci v době od 4 ráno do poledních hodin vystoupala na 150 centimetrů, což je přesně úroveň zmíněného stupně. Po obědě začala mírně klesat. Cidlina v Sánech má první stupeň vyhlášen na 190 centimetrech. V úterý dopoledne se této výšce přiblížila na jediný centimetr, ale po obědě také ona začala zvolna klesat. 

Průtok Labe u nymburské elektrárny byl oproti normálu takřka čtyřnásobný. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

O něco složitější byla situace na Labi. V Poděbradech pod zámkem bylo opět zatopené molo, u nějž kotví výletní loď Blanice. U mola byl nános bahna, větví, listí a dalšího nepořádku, z čehož měly radost především místní kachny. Ty si z místa udělaly hřiště pro své hrátky. Výška hladiny řeky však neohrozila chodce na přilehlé cyklostezce, jako tomu bylo před šesti týdny. To musela být část cyklostezky kvůli zatopení uzavřena a pod zámkem vyrostla i mobilní protipovodňová stěna. 

V Nymburce už Povodí Labe několik let nezprovoznilo čidlo ukazující výšku hladiny vody a funkční je tak pouze ukazatel u průtoku. Podle něj se intenzita průtoku zvýšila až čtyřikrát. Oproti 92 kubíkům za vteřinu z posledního ledna dosáhl průtok v úterý v poledne 360 kubíků. Však to u hydroelektrárny také vřelo, voda kypěla a z divoké vody vznikal na lávce nad ní i solidní vítr. Také Labe však pravděpodobně kolem poledne kulminovalo a odpoledne se očekávalo zmírnění průtoku vody i pokles hladiny. U Šafaříkova mlýna, kde se Labe v Nymburce tradičně vylévá na cyklostezku nejdřív, scházelo i v poledne několik desítek centimetrů k tomu, aby se řeka vylila ze břehu.