Nová vyhláška stanovuje přísnější podmínky pro chování návštěvníků lázeňského parku a nová pravidla platící pro oba labské břehy v katastru města. Podle starosty Romana Schulze sleduje dva cíle. „Jednak chceme zamezit hraničnímu chování některých lidí jak v parku, tak na labských březích. Zároveň tím dáváme do ruky dobrý nástroj městským strážníkům, jejichž velitel po takovém zpřísnění dlouhodobě volal,“ vysvětlil starosta.

Konec stanování

Cyklisté, kteří pravidelně jezdí po cyklostezce, ať už směrem k Velkému Zboží a Nymburku, nebo na opačnou stranu k soutoku Labe s Cidlinou, dobře znají situace zejména z letních měsíců, kdy skupinky rybářů obsadí břehy i na několik dnů. Spí ve stanech, někdy si i rozdělají oheň a po večerech grilují. „Typickým takovým místem, kde se to děje, je pravý břeh ve Velkém Zboží,“ poznamenal místostarosta Miroslav Holas.

Právě tomu má nové nařízení zamezit. Slovy vyhlášky je tak na labských březích v katastru Poděbrad, Polabce a Velkého Zboží zakázáno „táboření, stanování, bivakování nebo nocování (ve stanech, motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech) s výjimkou míst pro tuto činnost určených“. Dále je také zakázáno rozdělávání a udržování ohně, či grilování. Na těchto místech se také nesmí stát, zastavit nebo jezdit dopravními prostředky s výjimkou vozidel údržby. Dodržování uvedených pravidel budou mít v gesci strážníci. V případě jejich porušení hrozí mnohatisícová pokuta.

Pohyb v parku

Části místních je dlouho trnem v oku pohyb některých osob po lázeňském parku na kolech, koloběžkách, skateboardech a dalších vozítkách. To bylo formálně zakázáno už dříve. Nynější vyhláška upřesňuje, na co všechno se zákazy v parku vztahují. Od nového roku je zakázán vjezd všech motorových a nemotorových vozidel, zejména jízdních kol a koloběžek, elektrokol a elektrokoloběžek, s výjimkou invalidních vozíků a vozů údržby. Totéž platí pro jízdu na kolečkových bruslích, skateboardech a jiném obdobném náčiní, s výjimkou úseků, kde je vjezd povolen dopravním značením.

Lázeňského parku se týkají i další ustanovení. Je například zakázáno přenášet lavičky, či využívat všech travnatých ploch pro sport. Ve spodní části parku, tedy od květinových hodin až k nádraží, se nesmí vstupovat na trávníky a do vodních prvků. Volnější režim je tak umožněn pouze v horní části nad kongresovým centrem, kde se často v létě konají pikniky na trávě a na vlastní nebezpečí smějí zejména děti do vodního prvku s tryskami u sochy TGM a navazujícího vodního kanálu směrem k pergole. Pro celou plochu lázeňského parku také platí také zákaz užívání drog a žebrání. I to by měli kontrolovat strážníci a přestupky postihovat. „Byli bychom rádi, kdyby se lidé chovali slušně a podle pravidel, aby k využívání postihů podle nové vyhlášky muselo být přistupováno co nejméně,“ doplnil Roman Schulz.

Článek 2, bod 5

Na plochách veřejné zeleně a dále na obou březích Labe v katastrálním území Poděbrady, Velké Zboží a Polabec (…) je zakázáno:
a) stát, zastavit nebo jezdit dopravními prostředky s výjimkou vozidel údržby,
b) rozdělávání a udržování ohně, grilování,
c) táboření, stanování, bivakování nebo nocování (ve stanech, motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech) s výjimkou míst pro tuto činnost určených.

Článek 3

Na Náměstí T. G. Masaryka v Poděbradech, tj. na celém území Centrálního lázeňského parku je dále zakázáno: 
a) vjezd všech motorových a nemotorových vozidel, zejména jízdních kol a koloběžek, elektrokol a elektrokoloběžek, s výjimkou invalidních vozíků, vozů údržby a vymezených úseků, kde je vjezd povolen dopravním značením,
b) jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a jiném obdobném náčiní, s výjimkou úseků, kde je vjezd povolen dopravním značením,
c) přemisťovat technické prvky (např. lavičky, odpadkové koše apod.) bez souhlasu vlastníka,
d) poškozování travnatých ploch parku, květinových záhonů, keřů a stromů,
e) využívání všech travnatých ploch pro sport,
f) vstupování na travnaté plochy v části „A“ a „B“ parku vymezené liniemi ulic Alešova a Pionýrů
g) užívání omamných a psychotropních látek,
h) žebrání.