Umožní to podle něj přijetí nových hygienických norem, které jsou volnější. „V našem případě by to mohlo znamenat například dílčí úpravy v počtu učeben ve prospěch moderní výuky. V polovině října k tomu budeme mít pracovní schůzku, na níž se budeme zabývat možnými změnami v projektové dokumentaci,“ řekl Schulz.

Radnice plánuje, že nová škola pojme 600 až 700 žáků. Předlohou pro stavbu nové školní budovy je gymnázium E4mila Holuba v holicích. Ovšem se zásadními stavebními úpravami. Holické gymnázium pojme pouze 400 žáků.

Nové hygienické normy pro školy budou platit zřejmě od příštího školního roku. Měly by odstranit stávající přehnané limity na školní prostory a zobecnit některá současná pravidla. Umožnit to má snazší budování nových škol a školních tříd.

Kritérium minimální rozlohy učebny na jedno dítě má z vyhlášky ministerstva zdravotnictví vypadnout. Naopak se bude kontrolovat kvalita vzduchu ve třídách.

„Chceme garanci čistoty vzduchu, aby děti nebyly v přeplněných třídách ve vydýchaných prostorách. Někde to zároveň může znamenat rozvolnění, protože například výška stropu, která teď byla limitem, znemožňovala využívat některé prostory nebo objekty, které dřív z toho titulu výšky stropu se nedaly využít,“ vysvětlila pro Českou televizi náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

Novelizovaná vyhláška má také mírnit kritérium minimálního počtu sociálních zařízení. „Doufám, že se nám podařilo dojít k nějakému konsensu v tom, že není potřeba přesně regulovat, kolik musí být toalet pro dívky a kolik pro chlapce, ale že zřizovatel a ředitel sám posoudí, co v té budově je potřeba,“ poznamenala Běťáková.

Právě na tyto změny poukazuje i poděbradský starosta. „Nové podmínky uvolní ruce ředitelům škol, když odpadne řada zastaralých hygienických parametrů,“ konstatoval Schulz. Případné změny ve výstavbě poděbradské školy ale nemají zbrzdit rychlost příprav. V tuto chvíli je to zjevně největší priorita současné poděbradské koalice.

Škola, kuchyň, tělocvična

O projektu kompletní a plnohodnotné nové školy pro oba stupně základní školy se začalo mluvit v loňském roce. Vybudována má být na Žižkově, kde přibývá řada obyvatel města. Navíc je také spádovou oblastí pro bleskurychle se rozrůstající nedaleké Choťánky, v nichž právě směrem k Žižkovu začala růst stovka nových domů.

Radnice si nechala vypracovat demografickou studii, z níž vyplývá, že v letech 2026 a 2027 se kvůli nárůstu počtu obyvatel výrazně projeví problém s nedostatkem míst pro děti ve školách. „Není na co čekat. Chceme postavit novou školu, která vyroste na pozemcích hned vedle té stávající,“ řekl starosta Roman Schulz.

Zatímco dříve vedení města uvádělo, že toto volební období, tedy do roku 2026, by měl být projekt hotový na papíře a samotná stavba by měla být otázkou dalších čtyř let, nyní chtějí projekt urychlit. „Optimistická varianta směřuje k tomu, aby se začalo stavět v roce 2025,“ oznámil starosta.

Jeho slova podpořil i první místostarosta Ladislav Langr. „Skutečně to není nereálný termín,“ doplnil Langr.

S novou školou bude spojena i výstavba všeho příslušenství včetně kuchyně a sportovního zázemí.

Nabízí se otázka, co bude se stávající školní budovou, která pojme pouze žáky prvního stupně. I s jejím využitím vedení města počítá. „Do této budovy by byly umístěny třídy nové školky. Dále by také mohla sloužit jako zázemí pro různé spolkové aktivity, které by tu například měly vlastní stál a mohly pořádat společné schůze a setkání,“ plánuje Schulz.

Poptávku však mají zástupci radnice na tyto prostory i ze strany zdravotnických a sociálních organizací. Není tedy vyloučeno, že v budově do budoucna mohou vzniknout i nové ordinace.