Jaký je princip fungování Seniorské obálky? Seniorská obálka, neboli I.C.E. karta, je tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně ve své domácnosti. Do formuláře vyplní osobní údaje, dále údaje týkající se jejich zdravotního stavu, tedy například jaké berou léky, jaké mají alergie. Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby. „Informace uvedené na kartě mohou pomoci záchranářům v případě, kdy senior bude potřebovat jejich rychlou pomoc. Vyplněnou kartu s aktuálními údaji je dobré umístit na lednici nebo na vnitřní stranu vchodových dveří do bytu,“ uvedla mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová.

Prázdný tiskopis je zdarma k dispozici na informačních stojanech před podatelnou poděbradského městského úřadu nebo si jej spolu s pokyny k vyplnění zájemci mohou stáhnout na webových stránkách města.

I.C.E. označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency). Integrované složky záchranného systému Středočeského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji v domě či bytě hledat vždy na uvedených místech.