Autorem busty je akademický sochař Zdeněk Tománek. Na význačného lékaře při odhalení sochy zavzpomínali ředitel Lázní Poděbrady Petr Valenta, místostarosta Ladislav Langr, syn profesora Milan Šamánek mladší nebo iniciátor celé akce profesor Miloš Táborský. „Milan Šamánek svým celoživotním dílem významně přispěl k rozvoji celosvětové kardiologie a zdravotní péče. Velice děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se socha bude líbit i všem naši klientům,“ napsali zástupci Lázní Poděbrady na svých stránkách.

Kdo byl profesor Milan Šamánek


Profesor Šamánek se narodil v roce 1931 ve Zborovicích, malé vísce na Kroměřížsku. Poděbrady si zamiloval už v raném věku, jeho strýc byl v lázeňském městě farářem. Po studiu Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze pracoval například na infekčním oddělení v Uherském Hradišti, kde pomáhal zvládat epidemii tyfu, která se na Moravě v 50. letech objevila. Na začátku 60. let pracoval v Ústavu chorob oběhu krevního, kde si jeho výzkumné činnosti všiml i profesor z University of Pennsylvania. Ten si pro něj až u tehdejšího prezidenta Antonína Novotného vymohl povolení pro výjezd na stáž do USA (1964 - 65). Zde se profesoru Šamánkovi podařil objev světového významu – našel přímou souvislost mezi funkcí plic a oběhem krve v malém plicním okruhu. Přednášel o něm na slavných amerických univerzitách. Po návratu do Československa prosazoval metody otevřenějšího přístupu k rodičům dětských pacientů. Prosadil třeba přístup rodičů do nemocnice i mimo obvyklé návštěvní dny.

Profesor Šamánek vymyslel a v roce 1977 prosadil vznik Dětského kardiocentra v Motole a byl až do roku 1993 jeho přednostou. Kardiocentrum sdružovalo léčbu vrozených srdečních vad z celého Československa a zvýšilo průměrnou šanci na dožití dítěte se srdeční vadou z 90 % na 99 %. Tento přístup byl ve své době naprosto unikátní a pod označením „česká škola” sloužil jako vzor po celém světě.

V 80. letech pomohl prosadit nákup echokardiografů do Československa a pomohl zavést jejich využití pro screening srdcí ještě nenarozených dětí. Tento postup pomohl dále snížit úmrtnost dětí s vrozenými srdečními vadami.

Od 80. let byl členem vedení poděbradských lázní. V roce 1997 stál za vznikem Vědecké rady Lázní Poděbrady. V roce 2004 se zasloužil o vznik Centra časné rehabiliace v Hotelu G-REX, které poskytuje péči o pacienty již pár dní po operacích srdce. V roce 2013 se zasloužil o rozšíření lázeňské péče v Poděbradech o ortopedii. Po profesorovi Šamánkovi se jmenuje i konference Šamánkovy Poděbrady, kterou zde začínal původně organizovat jako seminář o prevenci ischemické choroby srdeční. V roce 2016 se stal čestným občanem města Poděbrady.

Profesor Šamánek byl i vyhlášeným učitelem a mentorem, který vychoval šest profesorů. Za vědeckou činnost obdržel v roce 2016 Cenu Neuron. Jeho přínos české i světové dětské kardiologii a kardiochirurgii ocenil v roce 2010 prezident republiky medailí Za zásluhy 1. stupně. V posledních letech byl velkým propagátorem střídmého pití vína. Miloval lidovou hudbu, hrál a zpíval v kapele. Zemřel 29. dubna 2020 v nedožitých 89 letech.

 ( s využitím textu Lázní Poděbrady)