V rozpočtu je počítáno s nemalými investicemi do řady akcí. Město připravuje například novou lávku na Skupici. „Ta propojí břeh s přilehlým ostrůvkem, s jehož revitalizací se v rozpočtu rovněž počítá. Revitalizace se dočká i zalesněná plocha v Oboře,“ uvedla Radka Kakrdová, mluvčí poděbradské radnice. Velkou diskuzi už letos vyvolala situace kolem psího útulku, který má právě v příštím roce dostat úplně novou podobu. Zásadním počinem bude také stavba velkého parkoviště na Žižkově či investice do Jezera, kde dojde mimo jiné k vybudování nových vstupních bran a turniketů.

Zásadní pak budou částky, které chce město využít ke zlepšení systému třídění a svozu odpadů. Radnice vynaloží značné peníze na rozšíření systému odděleného sběru, který má za cíl zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Jinými slovy, přibýt by měly kontejnery na tříděný odpad. „Předmětem projektu je navýšení kapacity odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu od občanů města Poděbrady a spočívá v pořízení sběrných nádob na separovaný odpad či velkoobjemových kontejnerů. Celkové náklady na pořízení sběrných nádob jsou vyčísleny na 5 milionů korun. Dotace pokryje 85 % těchto nákladů. Nemalé peníze město rovněž vydá na rekonstrukci sběrných hnízd,“ uvedla mluvčí radnice.

Další peníze pak spolkne financování dlouhodobě plánovaných projektů výstavby, modernizace a oprav budov, obměny zastaralého vybavení veřejných budov a prostorů města.

Z těch významnějších a finančně náročnějších projektů se chystá například plánovaná rekonstrukce topného systému na Základní škole T. G. Masaryka či v Mateřské škole Karla Čapka, nebo zpevnění plochy včetně dešťové kanalizace u zimního stadionu, kde zároveň dojde i k dalším stavebním úpravám.

Dalšími významnými položkami ve výdajích města bude investice do veřejného osvětlení v rámci III. etapy, kdy by mělo dojít k výměně svítidel, rozvaděčů a částečně i k výměně podzemního vedení, dále pak obnova vodovodního řadu a následné vybudování nového povrchu v ulicích Heřmánkova a Vrbová. Rekonstrukce se dočká také Hasičská zbrojnice v Polabci, nízkoprahové centrum v Družstevní či obytný domek na hřbitově v Kluku.

Příjmy městské kasy by měly v roce 2021 dosáhnout do výše 303,4 milionu korun, výdaje pak 363,4 milionu korun. Celkový schodek je tedy naplánován na 60 milionů a bude kryt penězi z minulých let. Převážnou část příjmů města tvoří daně, které do městské pokladny zajistí přes 80 % celkových finančních prostředků. Další významnou položkou jsou na příjmové straně peníze z dotací, které by měly činit přibližně 27 milionů korun.