Avizované uzavření lávky platí od pondělí a řada místních si na to zatím nezvykla. V úterý po poledni se na místě u zábrany otáčelo hned několik cyklistů i chodců. „Je to nezvyk, já zas musím do města a přes kamenný most,“ krčil rameny jeden z cyklistů, který otáčel u zábrany. Narážel tak na to, že jediná přístupová cesta k Jezeru od města je nyní přes hlavní frekventovaný most přes Labe.

Ačkoliv lávka přes Labe u zdymadla stojí pouhých 20 let a bezprostředně po svém postavení získala i několik architektonických ocenění, už nyní je v havarijním stavu. Byla označena číslem šest na sedmibodové škále vyjadřující její stav. Přičemž jednička je nejlepší a v případě dosažení bodu sedm by bylo místo ihned uzavřeno a znepřístupněno. Poděbradská lávka tak byla podle odborníků jen krůček od tohoto stavu.

Podle informací odborníků se na lávce u zdymadla bude opravovat prakticky všechno. Nejnáročnější práce by měly mít dělníci s posilováním podpěr. Sedání si jednoho z pilířů způsobuje deformaci lávky, která se v jednom místě bude přizvedávat až o tři centimetry. Odfrézována a nahrazena novou bude také izolace mostu. Zábradlí bude kompletně vyměněno, opraveno či zčásti vyměněno bude i osvětlení a odtokové žlaby. Opravy čekají i všechny trhliny, které se na lávce vytvořily.

Již 6. června bylo dodavatelské firmě předáno staveniště a práce mají podle smlouvy trvat maximálně jeden rok. „Stavba je velice složitá zejména z hlediska přístupu na staveniště a většina stavebního materiálu bude dopravována po řece Labe, kdy k přepravě a vykládce je nutná spolupráce a součinnost se zástupci Povodí Labe a Státní plavební správy,“ uvedla Zubíková.