Lávku zbavenou zábradlí si fotografují kolemjdoucí a hovoří se o ní i na sociálních sítích. Nepříjemným faktem však zůstává, že pro překonání Labe v Poděbradech musí chodci i cyklisté na hlavní most do centra města. Lávka má být znovu otevřena až před prázdninami.

Lávka byla v havarijním stavu

Ačkoliv lávka přes Labe u zdymadla stojí pouhých dvacet let a bezprostředně po svém postavení získala i několik architektonických ocenění, podle odborníků byla v havarijním stavu. Byla označena číslem šest na sedmibodové škále vyjadřující její stav. Přičemž jednička je nejlepší a v případě dosažení bodu sedm by bylo místo ihned uzavřeno a znepřístupněno. Lávka byla uzavřena loni na začátku léta. Podle dostupných informací se opravuje prakticky všechno, co souvisí s konstrukcí.

Práce mají podle smlouvy trvat maximálně jeden rok. „Stavba je velice složitá zejména z hlediska přístupu na staveniště a většina stavebního materiálu bude dopravována po řece Labe, kdy k přepravě a vykládce je nutná spolupráce a součinnost se zástupci Povodí Labe a Státní plavební správy, “ uvedla před začátkem oprav mluvčí poděbradské radnice Klára Zubíková.

close Ačkoliv lávka přes Labe u zdymadla stojí pouhých 20 let a bezprostředně po svém postavení získala i několik architektonických ocenění, už nyní je v havarijním stavu a čeká ji nutná oprava. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Nejnáročnější práci by měli mít dělníci s posilováním podpěr lávky. Sedání si jednoho z pilířů způsobovalo deformaci lávky, která se v jednom místě má přizvednout až o tři centimetry. Odfrézována a nahrazena novou bude také izolace mostu. Zábradlí bude kompletně vyměněno, opraveno či zčásti vyměněno bude i osvětlení a odtokové žlaby. Opravy čekají i všechny trhliny, které se na lávce vytvořily.