Při hledání mohou pomoci i místní. Do 31. května mohou nominovat svého favorita, kterým může být každý žijící člověk starší 18 let bez ohledu na místo bydliště, jehož činnost v libovolné oblasti života byla nebo je pro Poděbrady významným přínosem.

Od poloviny září bude možné hlasovat pomocí sms. Výsledkem hlasování bude 25 osobností, které obdrží pamětní medaili. Nominace lze odevzdat na vyplněném výstřižku na podatelně městského úřadu. Anketní lístek k vytisknutí lze nalézt na https://bit.ly/2IlTXoF.