Opozice namítala, že město by mělo využít ke vzniku zahrádkářské kolonie vlastní pozemky, například ty ve směru na Pátek u firmy Plaček. Další protiargumenty pak směřovaly k tomu, že zastupitelé by podle stanovených pravidel neměli znovu projednávat návrh, který už letos na jaře zamítli.

Pozemky se nachází mezi ulicemi Koutecká a Březinova na výjezdu z Poděbrad směrem na Kouty. V dubnu pro návrh zvedlo ruku jen sedm zastupitelů z dvaceti. Poté investor projekt doplnil a plán prodiskutovali členové komise urbanismu, kteří návrh schválili.

K němu však měla i na posledním jednání zastupitelů výhrady opozice. Jmenovitě Klára Jirásková. „Bude prolomena hranice města stanovená územním plánem a město se začne rozlézat na pozemky, které jsou aktuálně obhospodařovány,“ uvedla zastupitelka.

Ladislav Langr navrhoval vybudování zahrádek na pozemcích města u firmy Plaček. Podle místostarosty Miroslava Holase však vzhledem k většímu počtu vlastníků pozemků v dané lokalitě tuto variantu příslušný odbor nedoporučil.

V hlasování pak bylo 11 zastupitelů pro navrhovaný developerský projekt na Koutecké, čímž byl návrh schválen. Součástí nových zahrádek mají být i domky o velikosti 4 x 4 metry.