Lázeňské město si připomene 100. výročí založení republiky hned několika způsoby. Mimo jiné chce vybudovat nové pamětní místo, jehož součástí bude umělecké dílo v podobě sochy či jiného objektu.

Další formou připomínky bude ocenění osobností, které jsou s městem spjaty. Proto už na jaře vznikla pracovní skupiny, která sbírala nominace od místních a přidala vlastní tipy. Vznikl tak seznam 65 lidí, který se však o jednu osobnost zúžil.

21. června totiž ve věku 92 let zemřel profesor Jiří Navrátil, který ve městě dlouhá léta pořádal cykly koncertů vážné hudby. Byl čestným občanem města a jednou ze skutečných osobností. Snažil se o kultivaci svého okolí a byl respektován lidmi ze všech dalších oborů lidské činnosti. Získal také ocenění v sousedním Nymburce, kde se stal v roce 2006 laureátem ceny Nymburský lev za obětavou celoživotní činnost v oblasti hudby a pedagogiky. Pořádal i večery muzikoterapie pro lázeňské hosty. V rozhovoru pro Nymburský deník k tomu v roce 2013 řekl: „Hudba má tu moc přispívat ke zlepšení našeho zdraví. Samozřejmě, že posluchači musí být léčivým tónům přístupní. Výhodou je určité emocionální vybavení. Večery pro skupiny pacientů se pořádají od roku 1993 a od té doby je navštívilo přes tři tisíce klientů,“ uvedl profesor Navrátil.

Bohužel Jiří Navrátil se už udělení podzimních cen nezúčastní. Místní však mají možnost i nadále vybírat ze 64 osobností. Mezi nimi nechybí například zpěvačka, aktivistka a čestná občanka Poděbrad Marta Kubišová, režisérka Alice Nellis, bývalý a současný starosta Jozef Ďurčanský a Ladislav Langr, bývalý prezident stomatologické komory Pavel Chrz, lékař Jan Pirk, ekolog a vedoucí Stanice pro zraněná zvířata Luboš Vaněk nebo ředitel Handicap centra Srdce Michal Šmíd.

Kompletní seznam všech osobností je zveřejněn v boxu za článkem.

A jak hlasovat? Lze tak učinit výlučně pomocí sms zpráv do 30. září. číslo pro zaslání SMS je 736 300 202. Tvar SMS: PODEBRADYmezeraXmezeraYmezeraZ

Místo X, Y a Z doplní hlasující pořadová čísla vybraných kandidátů. Z jednoho čísla lze zaslat jen jednu zprávu, v níž lze odeslat maximálně tři hlasy, a to buď jen jedné osobnosti, nebo je rozdělit až mezi tři nominované osobnosti.

Uveďme si příklady:

PODEBRADY 13 – uvede-li hlasující jen jedno pořadové číslo, přidělí kandidátovi 3 hlasy, v tomto případě kandidátovi s pořadovým číslem 13.

PODEBRADY 9 31 – uvede-li hlasující dvě pořadová čísla, přidělí dvěma kandidátům po 1 hlasu, v tomto případě kandidátům s čísly 9 a 31.

PODEBRADY 26 11 50 – uvede-li hlasující tři pořadová čísla, přidělí třem kandidátům po 1 hlasu, v tomto případě kandidátům s čísly 26, 11 a 50.

Seznam kandidátů:
1. Černý Luboš – vicemistr Evropy v kulturistice
2. Dusilová Růžena – olympionička v kanoistice
3. Dunovská Jaroslava, PhDr. – dlouholetá sbormistryně Pěveckého sboru, Orchestru
Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010
4. Exner Milan – výtvarník
5. Fér Martin – farář Českobratrské církve evangelické
6. Formánková Zdeňka – zakladatelka Klubu českých turistů v Poděbradech
7. Ďurčanský Jozef, Ing. – bývalý starosta Poděbrad
8. Frič Peter, MUDr. – lékař, chirurg
9. Froňková Věra, Mgr. – dlouholetá sbormistryně dětského pěveckého sboru Kvítek
10. Geldner Petr, Ing. – bývalý kazatel Sboru Církve bratrské v Poděbradech
11. Hamplová Eva, Mgr. – bývalá ředitelka DDM Symfonie, dlouholetá učitelka
12. Havlas Zdeněk, RNDr. – vědecký pracovník, současný místopředseda AV ČR
13. Hep František – bývalý ředitel okresního Hasičského záchranného sboru
14. Hladinová Libuše – aktivistka ZO SPCCH Poděbrady
15. Herčíková Květoslava, MUDr. – dětská lékařka
16. Hollan Jiří – dlouholetý tenisový trenér a funkcionář
17. Hrabětová Jana, PhDr. – historička Polabského muzea, čestná občanka Poděbrad
18. Hrachovinová Marta – hlavní organizátorka Poděbradských dnů poezie
19. Hronek Vladimír, Mons. – probošt římskokatolické církve v Poděbradech
20. Chrz Pavel, MUDr. – zubní lékař
21. Janiššová Pavla – herečka, členka souboru Západočeského divadla v Chebu,
držitelka Thálie
22. Jeník Vladimír – čestný starosta Okresního sdružení hasičů
23. Jiránek Tomáš, Ing. – architekt, tvůrce soudobé podoby poděbradského parku
24. Kárník Pavel, Ing. – zakladatel Spolku pro aktivní život v Poděbradech
25. Kárníková Eva – spoluzakladatelka Spolku pro aktivní život v Poděbradech
26. Kodešová Zdislava – dlouholetá sokolka, cvičitelka, cvičenka a funkcionářka
27. Král Petr – dlouholetý fotbalový funkcionář
28. Kubišová Marta - občanská aktivistka, zpěvačka, čestná občanka Poděbrad
29. Kukal Petr – poděbradský rodák, básník a spisovatel
30. Langr Ladislav, PhDr. – současný starosta Poděbrad
31. Louda Pavel – podnikatel a developer
32. Malát Vladislav, RNDr. – bývalý starosta Poděbrad a mecenáš kultury
33. Mollová Ludmila – aktivní členka ve spolku Akademie třetího věku
34. Nellis Alice – režisérka a scénáristka
35. Novák Jaromír, Mgr. – nejdéle sloužící zastupitel
36. Pavlíček Jan, Ing. arch. – divadelník a výtvarník
37. Pfoff Jan – dlouholetý trenér a funkcionář kanoistiky
38. Pirk Jan, Prof. MUDr. – člen vědecké rady Lázní Poděbrady a.s.
39. Píšová Eva, Mgr. – bývalá ředitelka DDM Symfonie
40. Píšová Maxa - fotografka
41. Plachá Miroslava – funkcionářka Akademie třetího věku
42. Richterovi Jaroslav a Jiřina – za dlouholeté pedagogické a sportovní vedení mládeže
43. Smejkal Radek, Ing. – starosta poděbradského Sokola
44. Stegbauer Jiří – nakladatel, spisovatel, poděbradský patriot
45. Sobotková Monika - cvičitelka a organizátorka aerobiku
46. Sobotka Ivan, Ing. arch. – architekt
47. Šamánek Milan, Prof. MUDr. – předseda vědecké rady Lázní Poděbrady a.s., čestný
občan Poděbrad
48. Šmíd Michal, ředitel Handicap centra Srdce
49. Špinka Vlastimil, Mgr. – ředitel ZŠ Václava Havla
50. Šťastný Josef – hudebník a dirigent Kolínského Big Bandu
51. Švejdová Marie – dlouholetá vedoucí výtvarného kroužku pro děti Pastelka
52. Taussigová Marie, PaedDr. – dlouholetá ředitelka MŠ Poděbrady
53. Tomková Ivana – zakladatelka a předsedkyně ZO SPCCH Poděbrady
54. Trnečková Ivana, Mgr. – umělecká vedoucí, sbormistryně Smíšeného pěveckého
sboru sv. Cecílie
55. Třísková Emilie – zakladatelka Centra sociálních a zdravotních služeb, senátorka
56. Trajhan Jaroslav – dlouholetý fotbalový funkcionář
57. Urbánková Jiřina – aktivní členka ZO SPCCH Poděbrady
58. Vaněk Luboš – ekolog, vedoucí záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Huslík
59. Vurst Vít – předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, bývalý kazatel
v Poděbradech
60. Vomáčko Ladislav – občanský aktivista a politik
61. Zdobinská Lenka, Ing. – podnikatelka, obnovila firmu Blažek Glass
62. Zezula Pavel, MUDr. – lékař a sportovní funkcionář
63. Zítko Václav – dlouholetý tenisový funkcionář
64. Žmudová Zdenka, Mgr. – kronikářka města a učitelka