Poděbrady – Přijďte se inspirovat a prožít v příjemné atmosféře naší Symfonie přípravu na nadcházející svátky. Na výstavě se seznámíte nejen s tradičními lidovými technikami, ale i s těmi méně známými. Pro malé návštěvníky bude připravena výtvarná dílna. Tak zněla lákavá pozvánka na 21. března 2015 Domu dětí a mládeže Symfonie (DDM) v Poděbradech. 

Jitka Karbulková, pedagožka volného času DDM, představila akci podrobně. Jedná se o tradiční výstavu výrobků souvisejících s Velikonocemi a jarem, která je doplněná o ukázky tradičních řemesel jako drátkování, paličkování, modrotisk, pletení pomlázek. Letošní novinkou je Medový koutek, výstava věnovaná včelařství a práci 
s medem. Své výrobky zde představuje přibližně 25 vystavovatelů, což je dáno kapacitou DDM.

Výstavu navštíví kolem 500 návštěvníků. Mezi nimi je řada dětí, které navštěvují v Domě dětí a mládeže různé zájmové kroužky jako třeba dva mladí novináři, členové kroužku novinářství. Čtrnáctiletá Emma Slobodová 
a třináctiletý Pavel Hrstka tady získávali materiál pro reportáž do občasníku, který 
v rámci kroužku vydávají.

Ve výtvarné dílně děti vyráběly z papíru velikonoční vajíčka, zajíce, dokonce masku zajíce, různá přání nebo zápichy, výrobky připevněné ke špejli pro zapíchnutí do květináče. Vše se dělo pod odborným dohledem vedoucí dílny Dany Müllerové a jejích pomocnic. K nejmladším výtvarnicím patřila tří a půlletá Bára Frenclová, která si zručně ozdobila barevnými kvítky dvě velká papírová vejce se zápichem. „Vajíčka dám tátovi. Ale jedno taky dědovi," upřesnila Barunka.

Polabské ekocentrum představilo výrobky z přírodních materiálů a také z korálků jablonecké bižuterie. Členka ekocentra Diana Samková nám přiblížila hlavní smysl jejich expozice, a to je vyrábění pro děti. Podle Samkové je velmi důležité děti od malička směřovat k tvořivosti, podporovat a rozvíjet jejich talent. Desetiletý Robin Samek patří k dětem, které mají už v útlém věku vyhraněný umělecký zájem, Robina totiž baví řezbařina. Zaujala ho před dvěma roky a dnes už je vlastně poloprofesionálním řezbářem. Umožňuje mu to i fakt, že je domácím školákem. Představil nám jeden z výrobků Ekocentra, skřítka z přírodnin: „Na skřítka potřebujeme smrkový dřevěný kuláček, smrkové nebo cedrové větvičky, šišky, lýko, klokočí, kukuřici a peříčko z husy. To všechno je z naší zahrady."

V hlavním sále našli návštěvníci u stánků jednotlivých vystavovatelů nápadité velikonoční dekorace z živých květin a osení, z textilu, drátků, papíru nebo proutí. K vidění byly pomlázky, kraslice, keramika nebo originální šperkařské výrobky. K zajímavostem patřily výrobky pletené z papíru, které jsou 
k nerozeznání od proutěných.

Všechny vystavené předměty byly poctivou ruční výrobou, která je pro většinu vystavujících především hodnotným koníčkem.
DDM Symfonie přispívá touto akcí k vpravdě jarní náladě a vytváří příjemné místo, kde se setkávají tvořiví lidé, kde nacházejí inspiraci, místo, které je prosto spěchu 
a hektičnosti dnešní doby. „Já si osobně nejvíc cením právě té radostné a pohodové atmosféry," řekla Jitka Karbulková.

IVANA ŠMEJDOVÁ