Bazén má mít šest plaveckých drah o délce 25 metrů, dále dětský svět s vodními prvky, vířivku a páru. „Na všechny ostatní otázky odpoví studie proveditelnosti, která bude navazovat na objemovou studii. Rozhodnutí o případné stavbě a vytvoření způsobu financování a dotace na provoz bude řešit zastupitelstvo,“ uvedl místostarosta Miroslav Holas, který je členem pracovní skupiny města pro záměr výstavby plaveckého bazénu.

Je pravděpodobné, že kromě samotného bazénu budou na místě k dispozici i další služby. „Víme, že provoz plaveckého bazénu je ztrátový, stejně jako například provoz zimního stadionu. Doprovodné služby, pronájmy obchodů, restaurace, wellness zařízení, ubytovací zařízení, to vše může celkové provozní náklady města snížit,“ vysvětluje místostarosta.

O konkrétní částce, kterou bude muset radnice každoročně přispívat na provoz bazénu, zatím spekulovat nechce. „Vzhledem k rozsahu akce je nutné s předstihem pracovat na finančním plánu, který musí být a také bude součástí studie proveditelnosti. Předjímat v této fázi projektové přípravy konkrétní částku, která by byla roční dotací na provoz poděbradského bazénu je věštění z křišťálové koule,“ řekl Miroslav Holas. Vedení města se netají tím, že inspiraci čerpalo také při návštěvě družebního francouzského města Vertou.

„Při návštěvě Vertou jsem navštívil jejich plavecký bazén, který je podobné velikosti, o jakém uvažujeme i my. Roční ztráta je zhruba 1 milion eur a jejich občané to akceptují, protože bazén primárně užívají hlavně děti. V této souvislosti chci říci, že plavecký bazén postavený městem není nikde komerčním projektem, ale službou občanům, kterou si platí ze svých daní,“ konstatoval poděbradský místostarosta. Zpět k samotné stavbě bazénu. Radnice sleduje možnost získat na stavbu podstatnou část peněz formou dotace.

Podle místostarosty se, na rozdíl od minulých let, rýsují dotační tituly na výstavby sportovních zařízení tohoto typu od nově zřízené Národní sportovní agentury. Ta požaduje připravenost takových žádostí především po projektové stránce.

Jelikož se nový bazén má nacházet v bezprostřední blízkosti železniční trati, jednalo město také se Správou železnic. „Získali jsme předběžné stanovisko Správy železnic, že případná výstavba není v kolizi se zájmy Českých drah, samozřejmě za předpokladu přeložky drážního kabelu, který vede pod pozemky města. Tuto přeložku řešil již projekt z roku 2010 na výstavbu P+R v ulici Za Nádražím, který měl stavební povolení,“ vysvětlil Holas.

Zatímco na jedné straně bazénu se kolejiště situace zřejmě nijak dramaticky nedotkne, proměnou by mohla projít samotná ulice Za Nádražím vedoucí podél bazénu z druhé strany. Minimálně by na ní mohl vyrůst nový kruhový objezd s příjezdovou silnicí k parkovišti u bazénu. To by měla objasnit v úvodu zmíněná objemová studie.

„Pokud dopravní expert navrhne řešení v podobě okružní křižovatky, bude následná studie proveditelnosti již s touto variantou dopravního řešení počítat. Pokud bych měl vycházet ze zkušeností zmiňované návštěvy města Vertou, tak většina křižovatek v tomto francouzském městě je okružních a mají s tím dobré zkušenosti,“ uvedl místostarosta Miroslav Holas.