„Jde o návrh na podporu podnikatelů užívajících nebytové prostory patřící městu Poděbrady, kteří nemohli své podnikání z rozhodnutí státních orgánů provozovat, nebo byli ve využívání prostor vážně omezování, a to za období od 12. března do 17. května,“ uvedl starosta Jaroslav Červinka. Dotčení podnikatelé musí žádost o odpuštění nájmu doručit na radnici. Výše možného odpuštěného nájemného činí 1,46 milionu korun.

Pokud zastupitelstvo města schválí návrh na podporu podnikatelů, poskytne radnice slevu na nájemném ve výši 100% za zmíněné období nouzového stavu na základě žádosti. Za období od 18. května do 30. června mohou nájemci požádat podle vládního programu covid-nájemné o příspěvek od státu 50%, město v tomto případě se bude podílet 30% na slevě na nájemném a podíl nájemce je zbylých 20%.

Nymburk odkazoval na státní program podpory podnikatelů už v červnu. „Podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v jejich provozovnách a kteří se tak dostali do svízelné situace, jsme se rozhodli pomoci. Schválená sleva na nájemném předpokládá participaci, kdy pronajímatel město Nymburk sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20% a stát mu přispěje 50% v rámci vládou navržené podpory z řady Covid,“ vysvětlil před prázdninami místostarosta Bořek Černý.