„Vysoké obrubníky jsou nebezpečné zejména pro starší cyklisty. Z ulice Za Nádražím do ulice Revoluční směrem k závorám se zahýbá těžko, pro kamiony téměř neřešitelné. Kvůli zaslepení ulice Budovcova se na Revoluční tvoří obrovské kolony a je přetížená."

To byly hlavní argumenty diskutérů z řad obyvatel Poděbrad na veřejné debatě, která byla věnována především stávající situaci u přejezdu trati ze Žižkova směrem ke sklárnám. Nové dopravní řešení řadu lidí pobouřilo a považují je za špatné.

Nové řešení, tedy zaslepení Budovcovy ulice od Žižkova a vytvoření parkoviště, z pódia obhajovali především starosta Ladislav Langr, místostarosta Ivan Uhlíř a vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Vlastimil Macháček. Došlo i na argumenty samotné projektantky a zástupců policie. Ti vysvětlovali, proč byl předchozí stav neudržitelný. „U bývalého křížení ulic Budovcova a Revoluční měli řidiči při příjezdu k přejezdu po Budovcově vzhledem k Revoluční mrtvý úhel. V opačném směru po zvednutí závor ti, kteří zahýbali vlevo do Budovcovy, museli dát přednost protijedoucím autům a tím vznikala kolona za nimi, která stála i na kolejích. Bylo to 
z hlediska bezpečnosti naprosto nevyhovující řešení," vysvětloval dopravní inženýr Pavel Fiala, zastupující nymburský dopravní inspektorát.

Existovala také varianta takzvaného nakolmení ulice Budovcova na Revoluční. Jenže k tomu by byl nutný zásah do dalších pozemků, což by si vynutilo územní řízení a časovou prodlevu. „A tím bychom nestihli vyčerpat dotaci, kterou jsme takto využili. Byli jsme v časové tísni 
a v danou chvíli jsme toto řešení považovali za nejvhodnější," uvedl místostarosta Ivan Uhlíř.

S tímto postupem však nesouhlasila řada diskutujících. Někteří poukazovali i na možnost případného kruhového objezdu místo současného odbočení z ulice Za Nádražím doprava do Revoluční k závorám. Jiní apelovali na to, aby bylo zaslepení Budovcovy ulice i nové parkoviště zrušeny, a právě Budovcova byla jednosměrná směrem od Žižkova ke kolejím. „Velmi by se tak ulevilo dopravě na sousední Revoluční ulici. Zvažte to ještě," žádal obyvatel Žižkova.

To by však znamenalo znovuotevření celého projektu, který je prakticky dokončen a jehož slavnostní zakončení za přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je v plánu na příští čtvrtek od 17.40. Je také možné, že město by muselo vrátit použitou dotaci.
Zatím je tedy reálnější varianta, že Budovcova zůstane zaslepená, a případné revize dopravní situace na místě budou na pořadu dne až za pět let. Což je časová lhůta, která je podmínkou investora při dotování stavby.

Diskuze se také vedla o stávající opravené ulici Dr, Horákové nebo řešení parkování v Boučkově ulici.