Proto iniciovali schůzku se zástupci nymburské radnice. Ze schůzky vzešel požadavek, který adresovali Správě železniční dopravní cesty. „Je potřeba zajistit přístup k pozemkům a zjednat nápravu stavu, který po zrušení přejezdu znemožňuje zahrádkářům užívat plně jejich pozemek,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Jednání probíhají opakovaně, ale zatím bez výsledku.