Dosavadní podmínky pro začátek podnikání ve zmíněné lokalitě byly mírně řečeno nevýhodné. „Vzhledem 
k ochrannému pásmu minerálních vod se celkovou cenou za pozemek a vynětí ze zemědělského půdního fondu stával pro zájemce o výstavbu výrobních provozů i služeb pro občany drahou lokalitou, a to i přes dostupnost sítí," vysvětluje radní zodpovědný za investice města Zdeněk Vocásek.

Proto se nymburská radnice společně s dalšími podobně nevýhodně zasaženými městy a obcemi snažila o změnu příslušného zákona. „V rámci připomínkového řízení zákona a vyhlášky o ochraně zemědělského půdního fondu se nám podařilo prosadit snížení za vynětí z 1 350 korun za metr čtvereční na současných 155 korun při prodejní ceně pozemku v majetku města cca 350 korun za metr čtvereční," řekl Vocásek.

Co to v praxi může znamenat? V předchozích letech díky vysoké ceně za vynětí se od záměru investovat v Nymburce odvrátila řada investorů, kteří hledali vhodné pozemky pro výstavbu svých výrobních závodů navazujících nejen na automobilový průmysl. Jednalo se o plastikářskou výrobu, dále výrobu kompresorů a strojů pro tiskařský průmysl. „Také v roce 2011 vlivem vysoké ceny developer upustil od záměru realizace hobbymarketu a hypermarketu s dalšími prodejními jednotkami a čerpací stanicí naproti Všechlapskému vrchu při silnici I/38 ve směru na Mladou Boleslav," uvádí příklady neúspěšného jednání nymburský radní.

Změna zákona však městu otevírá nové možnosti. „V tuto chvíli obnovujeme jednání s agenturou Czech Invest. 
V Severní průmyslové zóně je 220 hektarů rozvojových ploch dle územního plánu. 
V tomto směru máme výhodu oproti jiným zónám, které jsou již postupně zaplněny," konkretizuje nynější stav Vocásek.

Nymburk má nespornou výhodu v dosahu automobilek Škoda Auto a TPCA s dobrou dopravní obslužností na dálniční síť Praha – Brno – Hradec Králové, kde veškerá logistika se odehrává mimo centrum města a nehrozí tak jeho dopravní zatížení. „Naší snahou je opětovně jednat 
o vybudování autoterminálu, kde trvalejší a častější využití tratě Mladá Boleslav – Nymburk by ulehčilo nákladnímu nádraží a vytvořilo nové pracovní příležitosti," vidí nové možnosti radní.

Podle jeho slov nová cena za vynětí ze zemědělského půdního fondu dává zelenou již stávajícím stabilním firmám v zóně, kde Magna po dvanácti letech provozu v Nymburce odkoupila v roce 2014 od města pozemek a očekává se tak rozvoj závodu, který dnes již hlásí 560 zaměstnanců.

Svou stavební rezervu má 
i výrobce televizorů Changhong. Na základě podepsaného memoranda s městem se očekává výstavba linek na bílou techniku s produkcí lednic a klimatizačních jednotek. „Vedení radnice má dlouhodobě zájem o výrobní závody oproti logistickým skladům, které zabírají ve velké míře úrodnou půdu a přináší nízkou míru pracovních příležitostí. Věříme, že novou skladbou ceny oslovíme i malé a střední podnikatele," věří radní Zdeněk Vocásek.

Nyní nahrává rozvoji průmyslu současný hospodářský vývoj, který by mohl přinést do Nymburka po delší době další zaměstnavatele, kterých je po útlumu ŽOS, pekáren, mlékáren a dalších firem třeba.