Místní mladí sportovci i opozice se už několikrát snažili o co nejrychlejší vybudování skateparku. Projekt je hotový řadu let, ještě z doby minulé radniční koalice. Ta současná však takový postup odmítala a dodnes odmítá s tím, že prvním krokem musí být výstavba školního hřiště.

Žáci ze ZŠ Tyršova dosud nemají vlastní venkovní hřiště ani tělocvičnu, pro hodiny tělocviku využívají zmíněné hřiště za sídlem hasičů. „Škola byla opakovaně ujišťována, že zajištění sportoviště pro ZŠ Tyršova je prioritou. Vybudování hřiště totiž bude prvním krokem k následné revitalizaci celého prostoru Na hasičárně, kde se momentálně výuka tělesné výchovy odehrává,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Aktuální zpráva hovoří o tom, že školní hřiště pro 600 žáků by mohlo být vybudováno už letos na jaře. Pokud se přihlásí zájemce na vypsanou zakázku. „Letos v lednu vypsalo město výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná hodnota zadávané zakázky činí zhruba 2,6 milionu korun bez DPH. Pokud dojde k výběru zhotovitele a město s ním uzavře smlouvu, budou práce zahájeny v březnu a na konci května mají být dokončené,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kukalová.

Hřiště však nebude mít původně plánované rozměry, které by odpovídaly standardním hřištím. Místo plochy 40 x 20 metrů bude mít pouze 33 x 16 metrů, což někteří místní kritizují na sociálních sítích. „Pokud se staví nové hřiště za nemalé peníze, mělo by splňovat rozměry pro všechny možné sporty. Celkem to nechápu ve městě, které bylo v roce 2016 evropským městem sportu,“ napsal Tomáš Vejvar. Radnice však argumentuje omezením kvůli kanalizaci. „Větší hřiště bohužel nelze na pozemku školy umístit z důvodu kolize s vedením inženýrských sítí (kanalizace),“ reagují zástupci města.

Připraven je i projekt na přeložení úzké cyklostezky lemující Labe a Velké Valy, kde má dojít ke zlepšení průjezdnosti a hladkému napojení na mostek. Podle připravené studie může změnou trasy vzniknout klidový kout s herními prvky a přístupem k vodě.

Také projekt samotného skateparku má údajně vydané stavební povolení. Podle dřívějších informací by měl být vybudován během roku 2022. Má jít o železobetonový celek vyhovující jak začátečníkům, tak pokročilým. Přilehlé víceúčelové hřiště má poté sloužit široké škále sportovních aktivit.