Zastavení prací způsobily špatně zakreslené přeložky sítí. Podle aktuálních zpráv se však práce mají v těchto dnech znovu naplno rozběhnout. Údajně stále platí datum skončení prací na stavbě obou kruhových objezdů, které bylo už dříve stanoveno na 3. září.

Zastavení prací předcházelo zjištění, že přeložky sítí nejsou na místech, kde byly zakresleny v plánech. Jejich poškození mohlo způsobit obrovské komplikace. Podrobnosti vysvětlil jednatel prováděcí firmy MaGe Construction Filip Kostelecký. „Po odkrytí živičného povrchu vozovky a podkladových vrstev jsme zjistili, že reálné uložení sítí neodpovídá zadávací dokumentaci. Okamžitě jsme zahájili jednání s majiteli jednotlivých sítí. Nyní po vyjádření vlastníka plynové sítě jsme došli k závěru, že čtvrtá navrhovaná varianta technického řešení je akceptovatelná všemi zúčastněnými stranami. Její realizace začne v tomto týdnu,“ uvedl Filip Kostelecký.

Prostorem křižovatky je vedeno celkem devět sítí – středotlaká a nízkotlaká plynová síť, datová síť, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, teplovod a sítě ČEZ, z nichž každá disponuje prostorovými normami, které musí být dodrženy. Jejich koordinace je proto podle stavařů velmi náročná.

Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, za které zodpovídá technický dozor investora, tedy dozor ze Středočeského kraje. Na posledním kontrolním dnu ve čtvrtek 11. června byl prováděcí společností dodán aktualizovaný harmonogram stavebních prací. Podle starosty Tomáše Macha sice aktuálně došlo k časovému skluzu, konečný termín se však nezměnil. „Jako starostu mě mrzí nedodržení předem avizovaných dílčích termínů, ale dle vyjádření jednatele MaGe Construction se konečný termín předání díla nemění,“ konstatoval starosta.

Do konce července by se tak měl zprůjezdnit první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn na křížení Velkých Valů a Boleslavské třídy. Zároveň s předběžným otevřením první křižovatky by měl být zprovozněn i vjezd do nemocnice, který se bude rozšiřovat za účelem zvětšení prostoru pro průjezd sanitních vozů.