V první řadě se situace týká ulice Československé armády, kde VaK provedl výměnu havarijního potrubí hlavního řadu kanalizace. Ve smlouvě měl uvedeno, že ulici po výkopových pracích uvede do původního stavu. Jenže po dohodě s vedením města to bude jinak.

„Město a VaK Nymburk se dohodly, že ulice nebude uvedena do původního stavu, ale že celá dostane nový povrch. Přitom bylo dále sjednáno, že společnost Vak v celé ulici vymění i hlavní vodovodní řad. To se v těchto dnech dokončuje. Výkopy se hutní a podloží stabilizuje. V celé šíři komunikace pak bude položen nový povrch vymezený obrubníky a vznikne zelený pás,“ uvedla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Město se na této akci bude podílet částkou zhruba 700 tisíc korun. Stavební práce by měly být dokončeny na konci dubna.

Podobně by to mělo dopadnout v ulicích Midinova a Táborského, kde byla domluvena rovněž úprava celých nových povrchů, s doplněním vpustí na dešťovou vodu a obrubníků. V tomto případě by mělo být všechno hotové do konce května.