“Službu senior taxi spouštíme zatím na zkoušku. Bude zajišťovat přepravu seniorů nad 65 let k lékaři a pro léky. Klient si na telefonním čísle 325 538 444 objedná 24 hodin dopředu přepravu,” vysvětluje starosta města Karel Otava. Při nástupu zaplatí senioři 10 korun, a pokud budou chtít i cestu zpět, uhradí dalších 10 korun. 

Poprvé se starosta Lysé o službě zmínil na jednom z pravidelných setkání s občany, které se konalo v lednu v tělocvičně základní školy v Litoli. “Inspirovali jsme se v jiném městě, kde tato služba úspěšně funguje,” řekl Karel Otava.

Speciální taxi by mělo začít jezdit v souvislosti s demolicí nadjezdu přes koleje, která odřízne městkou část Litol od zbytku Lysé. Mimo to se budou ve městě opravovat i další úseky silnic, takže doprava pro zdejší obyvatele bude komplikovanější.