Krajský úřad preferoval bývalé vojenské prostory u Milovic, které zatím nejsou efektivně využívány, jako budoucí průmyslovou zónu. Prezident Miloš Zeman se při nedávné návštěvě dokonce vyjádřil, že zmíněnou lokalitu nabídne přímo čínským investorům.

Teď ale přišla nečekaná rána ze strany státu. Ministerstvo průmyslu a obchodu prozatím zamítlo návrh Středočeského kraje na vznik státem podporované speciální průmyslové zóny v lokalitě Milovice – Mladá. Kraj nicméně své úsilí nehodlá vzdát.

„Nová průmyslová zóna 
v bývalém vojenském prostoru u Milovic podle našeho názoru přesahuje svým potenciálem regionální význam. Rozhodnutí ministerstva nezařadit tento projekt do první vlny státem speciálně zvýhodněných průmyslových zón nás samozřejmě mrzí, ale naši vizi neopouštíme, protože existuje reálná naděje, že bychom mohli uspět v blízké budoucnosti," zareagoval hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Milovický areál je zatím jedinou průmyslovou zónou 
v celém kraji, u níž kraj o tento status usiluje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo zařadit do pilotního projektu strategických průmyslových zón zatím tři areály – Ostrava-Mošnov, Most-Joseph a Holešov. Argumentuje tím, že tyto průmyslové zóny už mají mj. připravenou infrastrukturu, ale pokud se pilotní projekt osvědčí, hodlá seznam podporovaných zón rozšiřovat. „Projekt revitalizace BVVP Mladá považuji za důležitý, a proto předpokládám, že tato lokalita bude mezi ZPZ (zvýhodněná průmyslová zóna) zařazena v budoucnu v rámci některé z aktualizací usnesení vlády," vzkázal Středočeskému kraji náměstek ministra Tomáš Novotný.

Zařazení do seznamu zvýhodněných zón má vybraným lokalitám přinést řadu výhod, například vyšší finanční podporu na nově vytvořené pracovní místo, pětileté osvobození pozemků a staveb od daně z nemovitostí a snížení poplatku za vynětí půdy ze zemědělského fondu v případě, že se v území nalézají faktory negativně ovlivňující vynětí půdy.

„Upozornili jsme ministerstvo průmyslu mimo jiné na to, že Milovice jsou v současnosti nejrychleji rostoucím městem v republice s nejnižším věkovým průměrem a zároveň nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Vybraná lokalita pro průmyslovou zónu má navíc velmi perspektivní dopravní obslužnost, kterou bychom chtěli podpořit výstavbou vhodného dopravního napojení na rychlostní komunikaci R10 a na nedalekou železniční trať. Díky strategickému umístění by tu s rozvojem lokality mohly vzniknout tisíce nových pracovních míst," konstatoval náměstek středočeského hejtmana Karel Horčička.