Deset stanovišť 
s ukázkami přírodních léčivých zdrojů si prošli 
v minulém týdnu všichni žáci základky Letců R.A.F. Polovinu prezentací si připravili sami.

Dvoudenní program školy byl zaměřený na uvědomění si přírodních léčivých zdrojů planety. Vzhledem k tomu, že dnešní mladá generace žije víc ve virtuálním světě než v tom reálném, je navýsost důležité jí připomínat, že prazákladem života je planeta Země a když se jí nezpronevěříme, najdeme na ní všechno, co potřebujeme pro zdravý život.

Koncepci Dne léčivé planety Země 2016 přiblížila učitelka Danica Janková: 
„V učebnách školy je rozmístěno deset stanovišť 
s tématy jako léčivé rostliny, přírodní léčivá kosmetika, léčivé účinky minerálů, včely a včelaření, léčivé prameny v ČR, léčivé účinky stromů a dřeva nebo léčivé čaje. Za zásadní považuji fakt, že asi polovinu prezentací si připravili sami žáci. Během dvou dní se seznámili s děním na všech stanovištích žáci prvního 
i druhého stupně. Všichni měli možnost představované léčivé zdroje zažít doslova na vlastní kůži, sáhnout si na ně, ochutnat je," říká Danica Janková.