Město intenzivně jedná s Petrou Auterskou, ředitelkou společnosti Odour, o zapojení města v projektu. Součástí je i meteostanice. „Firma podávala u Technologické agentury ČR žádost o dotaci. Spolupráce by měla být realizována počátkem roku 2019, až budou známy výsledky žádosti o dotaci,“ uvedl mluvčí radnice.

Projekt města Nymburk je primárně zaměřen na problematiku pachových látek, kdy systém AirQ umí identifkovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok.

Metoda AirQ funguje tak, že stížnosti zaznamenávají občané pomocí aplikace v telefonu a odešlou do systému. Systém stížnost vyhodnotí na základě hydrometeorologických dat jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Systém stížnosti eviduje do map a je vodítkem pro státní správu, kde hledat původce zápachu a zda jej regulovat.