Jak jsme se přesvědčili na vlastní oči, základní piloty budovy už stojí a pracovníci stavební firmy pracují na úrovni prvního patra. Na místě je několik jeřábů a další těžká technika. Stavebníkům přeje i počasí, a tak se termín dostavby příští rok zdá skutečně reálný.

Klíčovou částí nového areálu v Nádražní ulici bude patrová hlavní budova, ve které se budou nacházet jak prostory pro zásahovou techniku, tak i potřebné zázemí pro hasiče. Stavbaři vybudují ještě menší objekt garáží, parkoviště a další venkovní plochy. Práce budou zahrnovat i nezbytné přípojky a přeložky inženýrských sítí.

Výraznou dominantou areálu bude 18 metrů vysoká věž, která se využije nejen na sušení hadic, ale nabídne i prostory pro fyzický výcvik hasičů včetně umělé horolezecké stěny. V novém objektu vzniknou i operační středisko, ubytovací prostory a jídelna. Přízemí bude tvořit technické a hygienické zázemí, šatny a garáže. V jejich sousedství se bude nacházet mycí box pro hasičská vozidla a použité hadice. Na střeše budovy se rozmístí fotovoltaické panely. Výsledkem bude moderní areál, ve kterém nebudou chybět výcvikové a školicí prostory, plochy pro fyzickou přípravu, a také odpovídající zázemí pro hasičskou techniku.

Hasiči se těší do nového

Drážní hasiči v současné době sídlí na kraji průmyslového komplexu bývalé ŽOSky, dnes firmy Nymwag za železničním nadjezdem. Budova však neodpovídá jejich potřebám. Ať už se to týká nutného výcviku, uskladnění techniky nebo samotného fungování jednotky. Před časem už sami vyčistili místo určené pro výstavbu nového sídla, zbourali staré chátrající drážní domky a plochu vyklidili.

Hotovo za rok

V tendru byla stanovena nejvyšší přípustná nabídková cena a podařilo se ji vysoutěžit výrazně pod limitem. Stropem byla částka 182,8 milionů korun. Vítězem soutěže se stala společnost Metrostav DIZ s nabídkou ve výši 158,2 milionů korun. „Objekt je situován v blízkosti kolejiště, stavba ale neomezí provoz vlaků,“ připomněl Milan Hromádka ze společnosti Metrostav DIZ.

Celá stavba by měla být dokončena za rok v březnu. Další čtyři měsíce pak v ní bude probíhat zkušební provoz. Naostro by tedy měla podle stávajících předpokladů začít sloužit svému účelu příští rok na podzim.