Čeští vojáci, Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček vyslaní z britských ostrovů, seskočili 29. prosince 1941 právě u Senic a Podmok. Potom plnili, zejména na Pardubicku, různé úkoly a podíleli se i na přípravě atentátu na Reinharda Heydricha.

Pozvání na pietní akt přijalo několik významných hostů. Lze uvést senátorku Emilii Třískovou, senátora Tomáše Czernina, starosty nebo zástupce okolních měst a obcí. Všechny přítomné nejprve přivítal senický starosta Václav Novák.

„S úctou si připomínáme statečnost a odvahu našich vojáků. Chtěl bych ale také připomenout hrdinství jejich rodin. Vždyť matky a otcové věděli, že jejich synové jdou na jistou smrt. Měli bychom si vážit toho, že nemáme zkušenost s válkou, přitom dávat pozor, protože mír je křehký,“ řekl ve svém projevu Tomáš Czernin.

Za zvuku fanfár byly položeny k památníku skupiny věnce a kytice. Čestnou stráž zde drželi vojáci AČR, členové Klubu vojenské historie Rota Nazdar a Druhý pluk Nymbursko. Všichni pak uctili památku padlých vojáků minutou ticha. Letos se vzhledem k současné epidemiologické situaci v obci neuskutečnil tradiční doprovodný program.