Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina, která rezervaci provozuje, děkuje všem, kterým není osud rezervace lhostejný a svůj podpis pod petici připojili. „Způsob, jakým si lidé vzali záchranu této unikátní rezervace za svou, je ohromující a pro nás velmi zavazující. Bez stabilního zdroje vody je samozřejmě její přežití do budoucna nemožné,“ uvedl Dostál. Kulatého počtu 15 tisíc podpisů dosáhla petice ve středu v dopoledních hodinách. Ochranářská společnost původně usilovala o dosažení 4 až 5 tisíc podpisů.

Není to petice proti ničemu a nikomu

Ochránci přírody si cení především toho, že se jim podařilo získat podporu veřejnosti pro něco pozitivního. „Není to petice proti ničemu a nikomu. Vybudováním napajedla pomůže zachránit jedinečný kus přírody, kde předtím čtvrt století vymíraly vzácné druhy. Až příchod velkých kopytníků pomohl tento negativní trend zvrátit,“ uvedl Dalibor Dostál. „Petice je zároveň důležitou podporou pro slušné politiky, aby měli jistotu, že rezervace má podporu veřejnosti. Různé zájmové skupiny, které se po celou dobu existence rezervace snaží dostat k pozemkům, na kterých leží, totiž od jejího vzniku šíří dvě dezinformace. První, že pastva velkých kopytníků ničí přírodu, a druhou, že rezervace nemá podporu veřejnosti,“ vysvětluje ředitel České krajiny.

Z milovické rezervace:

| Video: Youtube

První dezinformaci podle něj vyvrátily vědecké studie publikované v odborných časopisech. Z nich vyplývá, že pastva velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice zvýšila populace vzácných druhů o stovky i tisíce procent. „Více než patnáct tisíc podpisů pod peticí nyní snad dostatečně ukazuje, že rezervace má také u veřejnosti velkou podporu,“ doplnil Dostál. Rezervace má zároveň na sociálních sítích více než šedesát tisíc fanoušků a videa z rezervace miliony zhlédnutí. Pro Českou republiku přinesla milovická rezervace opakovanou pozitivní celosvětovou publicitu v médiích jako New York Times, Washington Post nebo BBC.

V květnu letošního roku podle provozovatelů rezervace právě kvůli chybějícímu napajedlu v nové části uhynula zubří samička. Ani po více než dvou měsících od této smutné události rezervace souhlas s vybudováním napajedel stále nezískala. Ochránci přírody však věří, že podpora veřejnosti může práci úřadů rozhýbat. Ochránci přírody od počátku neuvádějí jméno úředníka ani jméno úřadu, který vznik napajedla blokuje.