Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy Česko vede v obsazenosti dětských domovů a ústavů. Chybí totiž pěstouni. Potvrzují to nadace a organizace, které se rozhodly samy oslovovat potencionální pěstouny.

Například Institut náhradní rodinné péče Natama oslovil s prosbou o pomoc i několik měst a obcí na Nymbursku. Informace o kampani, která je zaměřena na vyhledávání a získávání nových pěstounských rodičů pro opuštěné děti, se tak lidé dočtou i na úředních deskách městských úřadů.

„Všude na světě i v České republice je málo pěstounů, proto se je snažíme takto vyhledávat,“ řekla ředitelka Institutu náhradní rodičovské péče Natama Petra Vrtbovská.

Pěstounství přitom představuje mnohem volnější formu než třeba adopce. Prvním krokem budoucího pěstouna by měla být cesta na obecní úřad obce s rozšířenou působností a projít posouzením a přípravou na pěstounskou péči.

Informace o krocích k pěstounské péči poskytují i organizace, které se touto problematikou zabývají. Ty zájemcům o pěstounskou péči také poradí, jak postupovat a poskytují poradenské služby i během celého schvalovacího procesu.

Pěstouny se mohou stát jednotlivci, stejně jako volně spolu žijící páry i manželské dvojice. I pro pěstounskou péči však platí omezení. Každý žadatel tak musí projít posouzením a procesem přípravy u státu. A to není otázka několika málo dní. „Proces může trvat šest měsíců, ale i delší dobu,“ dodala Vrtbovská.

Děti v pěstounské péči mohou být ve věkovém rozmezí od miminka až do dospělosti. V péči mohou být samy nebo se svými sourozenci.

Dávky pěstounské péče

– Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat.
– Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.
– Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku.
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí