Na výchově dětí záleží. A komu není lhostejné, kam bude směřovat mladá generace, dveře Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady (DDM) jsou mu otevřené. 
V současnosti se zde sdružuje, spolupracuje a baví 1481 účastníků, dětí, mládeže, dospělých a seniorů, přičemž převažují děti.

Ve školách se děti setkávají
s profesionálními pedagogy, zatímco do DDM může přijít kdokoli, kdo má chuť se dětem věnovat a naučit je třeba něco ze svého profesního nebo zájmového oboru. Založí tak vlastní kroužek nebo mu vedení DDM nějaký navrhne. Příchozí může pomáhat i jinak, například s organizací dílčích akcí.

„Proč nadávat na společnost a poměry někde u piva? Koho už to nebaví a nechce jít rovnou do politiky, ať přijde 
k nám. Prací s dětmi totiž ovlivní generace, které tady budou žít, hospodařit a rozhodovat v budoucnu," upozorňuje na jasný fakt ředitelka DDM Symfonie Eva Píšová.

Vedoucí kroužku pozitivně působí hned, protože za ním děti přijdou do bezpečného 
a přátelského prostředí, kde se věnují smysluplné  a zábavné činnosti, namísto toulání se ulicemi, kontaktu s drogami 
a podobně. V rámci zájmového školství mohou dospělí děti vychovávat 
a předávat jim své zkušenosti, podělit se o svůj náhled na svět.

Finanční odměna rozhodně nebude hlavní motivací příchozích. „Záleží, kdo si představuje jakou odměnu, ale když vám děti dají spontánně najevo, že jsou
s vámi rádi, to považuji za odměnu největší," má jasno Eva Píšová. Vizitkou je znovuotevření kroužku další rok. Když to děti baví, odpadají kázeňské problémy.

„Pozitivní zpětná vazba od dětí způsobí, že jsou dospělí méně naštvaní a přispěje 
k menší naštvanosti  celé společnosti. Je to takový náš záchranný kruh," zamýšlí se ředitelka.

2010/2011

• 10 interních zaměstnanců
• 86 externích spolupracovníků
• 106 kroužků
• 1491 účastníků (kolem 1000 děti od 6 do 15 let)
• 67 akcí + přes 5000 účastníků
• 14 táborů + 340 dětí
• 21 sportovních a 11 vědomostních soutěží + 4850 účastníků