Buď připraven! Heslo Junáka, svazu skautů 
a skautek ČR, potažmo skautského střediska Krále Jiřího Poděbrady platí dnes, v době kdy lidé musí být připraveni snad úplně na všechno, možná více než jindy. Řídit se tímto heslem, stejně jako dodržovat zákony přírody i pravidla slušného chování a pomáhat bližnímu, se skauti snaží co nejlépe už sto let.

Poděbradští skauti, skautky, oldskauti, vlčata a světlušky si připomenou společné zážitky i myšlenky při sobotních oslavách. Letos je v Poděbradech registrováno celkem 120 členů, z toho 69 dětí 
a 51 dospělých.

Na pravidelných schůzkách se schází v pěti oddílech, do nichž patří jedenáctičlenný starší chlapecký oddíl, smíšený oddíl malých chlapců a dívek čítá 39 členů. Vodní skauti mají v Poděbradech oddíl skautek Kosatky, kterých je 22, a vodních vlčat Krokodýlů je 28.

Klub oldskautů, tedy starších, zkušených skautů, má 20 členů. Jedním z nich je Petr Vácha, který doplňuje v řeči čísel: „Od roku 1989 po dnešek prošlo poděbradským skautem na tisíc lidí." Vystřídala se v nich známá jména jako docent Ladislav Filip, Václav Havel nebo Zdena Rychetníková (maminka režisérky Alice Nellis).

Druhý oddíl vlčat a světlušek Surikaty (děti od 6 do 12 let) vedou Gabriela Naušová nebo Lenka Pokorná, skauty 
a skautky Beduíny má na starost Kateřina Ješutová, Tomáš Vácha a další. Zázemí využívají ve skautské loděnici 
u Jezera, v klubovně Na Skupici a ve Velkém Zboží.

Čím jsou známí kromě přezdívek? Smysluplným využitím volného času, férovostí 
a vztahem k přírodě. Děti se učí o sebe postarat na táborech, které Poděbraďáci pořádají pravidelně od roku 1991, putovní tábory od roku 1995. Skauti organizují i příměstské tábory, jarní a podzimní výpravy Apalucha na chatu 
u Špindlerova Mlýna, závody ve skautských dovednostech 
a fyzické zdatnosti.

„V dnešní době počítačů prosazujeme morální hodnoty a zásady mezilidské slušnosti, přátelství mezi lidmi, ne jen se stroji. Děti se učí hrát si přirozeně, nachází s námi vztah 
k přírodě," sleduje přínos skautingu vedoucí Lenka Pokorná.

Zajímavý postřeh má skautka Martina Běhalíková, která porovnává záznamy dětí v táborových kronikách dnes a před dvaceti lety. „Dřív si děti daly víc záležet, čitelně psaly a namalovaly k textu obrázek. Dnes je to často k nevyluštění a bez kresby, bez fantazie," sleduje posun, snad 
i vlivem počítačů, Martina.
Poděbradští skauti spolupracují také s DDM Symfonie Poděbrady, naposledy na Dnu dětí. Velký podíl měli na jedné z Bambiriád.

Pro veřejnost se podílí na Tříkrálové sbírce, přiváží a šíří Betlémské světlo, zpívají 
u vánočního stromu na Jiřího náměstí. Tradicí je čestná stráž u pomníku Karla Hampla u Náměstí 5. května.

Program oslav 100 let českého skautingu v Poděbradech „Je nám 100"

SKAUTSKÁ LODĚNICE U JEZERA V PODĚBRADECH

10 hodin – zahájení slavnostním nástupem ve skautských krojích
10.15 – program pro skautskou i neskautskou veřejnost: doprovodný pro- gram pro děti s lukostřelbou, plavbou v pramicích po jezeře, cesta historií skautingu se soutěžními úkoly
15 hodin – zasazení památečního stromu v prostoru loděnice
18 hodin – vystoupení kapel Interpret Neznámý, Flat Fly, The Cupcake Collective
Po celý den – skautský propagační stan na Jiřího náměstí s minivýstavou
– videoprojekce a výstava o historii skautingu na loděnici
– občerstvení zajištěno, navíc opékání dobrot z vlastních zásob na ohni v prostoru loděnice
– sbírka na projekt Postavme školu v Africe

Jak prošlo 100 let skautingu Poděbrady …

• První oddíly vznikaly od roku 1919 pod vedením studentů nymburského reálného gymnázia. V roce 1921 se činnost oddílu naplno rozjíždí. Konají se dosti často oddílové schůze, v zimě v chlapecké škole, v létě v Oboře ve Lví jámě a menší vycházky. Oddíl se rozrůstá na pět družin.

• Na jaře roku 1922 se proslýchá, že jeden ze skautů, Olda Bláha, hledá společníka na dávno již projektovanou cestu pěšky kolem světa, kterou chtěl tento rok podniknout. Nakonec se k němu přidává jeho bratr Jan. 27. června 1922 skutečně bratři Bláhové vyšli na svoji připravovanou cestu kolem světa. Se všemi se nejdříve srdečně rozloučili.
V 6 hodin ráno přes železný most, kde byli naposledy vyfotografováni vyšli směrem na Prahu, kde se zúčastnili skautských slavností a dne 
3. července 1922 vydali se přes Plzeň do Bavorska a dále.

• 9. května 1923 poděbradští skauti uvítali společně s ostatními lidmi tehdejšího prezidenta T.G. Masaryka, který se v Poděbradech zastavil na krátkou jednodenní návštěvu. Skauti zde obstarávali spojovací a pořadatelskou službu.

• Ve 30. letech 20. století do roku 1945 se stopa místního skatingu ztrácí. Víme, že se do Poděbrad přistěhoval MUDr. Ladislav Filip – Brácha, který se stal vůdcem střediska. V roce 1940 se konal tábor poděbradských skautů u Hraběšína, který byl Němci předčasně ukončen.
Válka přerušila oficiální činnost, nicméně spousta bývalých skautů se scházela u br. Filipa, kde plánovali činnost po konci války. Také fungovala trampská parta Racek, jejíž členové byli i skauti.

• Již 2. května 1945 jsou vidět v ulicích Poděbrad skautské kroje. Někteří předváleční členové skautských oddílů se zapojují do činnosti tehdejšího národního výboru, který vedl MUDr. Ladislav Filip. Ten se stává opět i vůdcem poděbradského střediska.
Skaut Karel Hampl padl 
v boji proti okupantům v květnových dnech těsně před koncem války.
Více na webu skautpdy.org