Anonymní dotazníkové šetření proběhne v období od soboty 6. srpna do 14. září 2011 a mohou se ho zúčastnit občané Poděbrad starší 59 let. „Dotazník je vypracován především pro potřeby Rady seniorů a handicapovaných občanů a pro potřeby Komise zdravotní a sociální. Obě komise pracují ve městě dlouhodobě a jejich úkolem je především podávat vedení města návrhy, které přispějí ke zvýšení kvality života jeho obyvatel,“ uvedli za Radu seniorů a handicapovaných občanů Jaromír Novák a za Komisi sociální a zdravotní Emílie Třísková, oba zároveň členové zastupitelstva.

Co si od šetření zadavatelé slibují? Především upozornění na hlavní problematické oblasti života seniorů v Poděbradech, ke kterým přihlédnou v rámci priorit města v následujícím období. „S výsledky tohoto šetření se bude dále také pracovat v rámci komunitního plánování potřeb poděbradských seniorů,“ vysvětlují zástupci institucí.

Dotazník je k dispozici na webových stránkách www.mesto-podebrady.cz, v podatelně městského úřadu, na pobočkách městské knihovny, v Kulturním a informačním centru nebo v Turistickém informačním centru