Riegrovo náměstí má být průsečíkem cyklostezek, které se během loňského roku rozvinuly ulicemi Jiráskova, Fügnerova a Na Valech, kde nyní stojí před dokončením. Náměstí kvůli stezkám čekají změny. Nové vedení města má projekt vnitroměstských cyklostezek dotáhnout do konce, což se neobejde bez úprav.

Stezka, která vede ulicí Na Valech, přes Náměstí 5. května, je téměř hotová a zatím bude končit před budovou České spořitelny. „Podle původního projektu měla pokračovat k prameni, aby se spojila s částí ve Fügnerově ulici, ale její poloha podél hlavní silnice by způsobila nebezpečné křížení cyklistů s autobusy,“ popsal kritické místo projektu místostarosta Ivan Uhlíř.

Spojení stezek vybíhajících na náměstí z Jiráskovy a Fügnerovy ulice bude znamenat zrušení stávající autobusové zastávky u hotelu Hubert. S tímto krokem už původní projekt počítal a zastávka se má přesunout před bývalý hotel Praha. Otázkou zatím zůstává, jak bude řešena, zda zálivem nebo jinak.

Zatím se nepočítá s minulým vedením města plánovanou revitalizací Riegrova náměstí. Dotace z operačního programu Středočeského kraje, kterou získalo a začalo realizovat minulé poděbradské vedení města, zahrnuje rekonstrukci cyklostezky v Oboře (alej Esperanto) a stezku od Skupice na Čábelnu.

„Všechny úseky cyklostezek byly prováděny pod jedním dotačním titulem a musejí být dokončeny jako společná akce, aby se dotace nemusela vracet,“ vysvětluje praktické hledisko Uhlíř.

Kromě sladění některých technických a estetických prvků, jako například veřejného osvětlení a obrubníků, dolaďuje vedení města ještě parkování v místech, kudy vede nová cyklostezka. „V tuto chvíli už neovlivníme zúžení prostoru k parkování, alespoň povolíme stání na chodníku v ulici Na Valech pro rezidenty,“ ví o stížnostech místních místostarosta.