Dominantu náměstí Jiřího v Poděbradech, jezdeckou sochu krále Jiřího z Poděbrad, letos čeká revize.

Co vás spojuje s Poděbrady a jak jste se k restaurování sochy na náměstí dostal?
Z Poděbrad mám manželku a dva roky jsem tu žil. Na opravu sochy jsme vyhráli klasické výběrové řízení.

Jak už je to dlouho?
Sedmnáct let. Letos je to patnáct let od dokončení restaurování. Vždy po pěti letech děláme revizi, takže se opět podívám do sochy.

Jedná se tedy o restaurovaný originál sochy?
Ano, není to ani odlitek, jde o sochu z měděného plechu, který je montovaný na rekonstrukci.

Jak probíhá taková revize sochy?
Jednoduše, vylezeme nahoru, otevřeme mu zadek, podíváme se dovnitř, zjistíme, že je vše v pořádku a slezeme dolů. (smích)

Jakou má tedy socha životnost?
Životnost sochy jako takové je daná korozní rychlostí mědi. V případě jezdecké sochy krále Jiřího byl použit plech o průměrné síle 1,2 milimetrů, jsou tam slabší i silnější plechy. U mědi ubyde zhruba jedna desetina milimetru za sto let.

To by své náměstí mohl král Jiří pozorovat ze sedla ještě dlouho.
Zmizí asi za tisíc let. (smích) Městu Poděbrady jsem dal záruku na sto let a řešili jsme, kdo sochu zkontroluje za sto let.

A budete mít pokračovatele?
Mám syna, který v tom pokračuje. Záleží také na městě Poděbrady, jak si záruku bude hlídat.