Krásně zdobený a kovaný altánek Eliščina pramene na lázeňské kolonádě by letos opět mohl sloužit jako zdroj minerální vody. Město, které vlastní minerální vrty Jubilení a Eliščin pramen, nechá nové pítko napojit na tyto zdroje a zpřístupnit veřejnosti.

Nejnovější pítko bude vybudováno v místě někdejšího vrtu Eliška. Přívodní potrubí k tomuto pítku s krásnou pramenní vázou a umělecko kovářskou obrubou bude položeno od systému vrtů BJ22 (Jubilejní) i BJ23 (v březnu 2013 osvědčen jako léčivý zdroj Eliščin pramen), které budou napájet jak druhý poděbradský minerálkovod, tak i pítka v hotelích Felicitas, Park i toto nové pítko.

„Práce budou mít obdobný charakter jako na nedávno zpřístupněném Svatojanském prameni v Kubových sadech, které jsme mohli všichni sledovat. Kromě balneotechnických a vodoinstalačních prací je třeba k napojení pítka i povolení ministerstva zdravotnictví, odborný dohled hydrogeologa, pravidelné sledování chemického složení 
a bakteriologické nezávadnosti vody na pítku a podobně. Tyto naše úkoly si vezmou svůj čas, ale věříme, že v průběhu letošního roku se nám podaří je zvládnout," vysvětlil druhý místostarosta Miloš Mikolanda spolu s hydrogeologem a balneotechnikem Liborem Michelem.