Přechod na jeho používání má být totiž pozvolný 
a následné fungování ukáže případné nedostatky, které má město operativně řešit.

Parkovací automaty, jejichž rozmístění po městě navrhli odborníci z PPP Centra ve studii pro projekt před dvěma lety, se mají objevit na svých místech do konce roku. Stejně tak modré pruhy pro rezidentní stání a dopravní značení. Vedení města na zářijovém zastupitelstvu potvrdilo, že na systém si lidé budou postupně zvykat, poplatky se vzhledem k vývoji začnou vybírat od 1. ledna 2013 nebo až dokonce až na jaře.

Vzhledem ke vzniku nových parkovacích míst v rámci nového parkovacího systému se město zatím nechce pouštět do stavby záchytného parkoviště Park&Ride Za Nádražím. Tuto variantu ale nechává otevřenou do budoucna. Proto zastupitelé schválili přijetí dotace na zamýšlené parkoviště.

To prošlo více koncepty od velkých parkovacích ploch po obou stranách podchodu, přes polovičního s relaxačním parkem naproti Domu dětí a mládeže Symfonie, až po návrh Billy, která chtěla zbudovat vedle prodejny v ulici Za Nádražím parkoviště také pro potřeby města a dětské hřiště na vlastní náklady.

„Až se rozběhne parkovací systém, který by měl točit více aut hlavně před úřady a v centru, uvidíme, kolik bude ještě třeba dalších parkovacích míst," soudí starosta Ladislav Langr a připomíná, že výnos 
z parkovacího systému bude město investovat zpět, popřípadě do opravy silnic a chodníků.

Na zasedání od zastupitelů zazněla i možnost asi třiceti míst k parkování pod radnicí 
u Labe nebo koncept podzemního záchytného parkoviště.