Město zadá novou objednávku na projektovou dokumentaci rekonstrukce kolonády a západní části Náměstí T. G. M. Původní projektová dokumentace byla ekonomicky předimenzovaná a počítala s opravou kolonády pouze ke květinovým hodinám.

Nový projekt má být nejen levnější, ale zastupitelé města do něj chtějí promítnout estetické i praktické požadavky, které si mezitím ujasnili. S požadavky se popere pardubická projekční kancelář Atelier malých okružních křižovatek. Rekonstrukce má změnit kolonádu po celé její délce, tedy od nádraží až k Jiřího náměstí. Bude se týkat také západní části Náměstí T. G. M. Zároveň je podmínkou snížení celkových investičních nákladů.

Budoucí projekt má zahrnout opravy povrchů komunikací, nové osvětlení, odvod dešťové vody a opravu chodníků. „Nový návrh nemá ohrozit kořeny vzrostlých stromů podél kolonády, nepočítáme v něm s hloubkovými pracemi, které původní projekt obsahoval,“ nastínil pozitivní změnu první místostarosta Ivan Uhlíř, který má projekt na starost.

Zajímavou novinkou by mohlo být například také využití podbarveného asfaltu na povrch kolonády, které souvisí s ušetřením stromů. Podbarvený asfalt má povrchu kolonády propůjčit historizující podobu.

Zástupci města se pokusí vyjednávat se Středočeským krajem ještě o navýšení dotace ze současného schváleného podílu pětačtyřiceti procent až na možných osmdesát procent.