Ostrov mezi zdymadlem a vodní elektrárnou na Labi v Poděbradech se po zhruba šedesáti letech probudí k životu. Město si jej pronajalo od Povodí Labe, aby ostrov opět otevřelo veřejnosti.

Od pátku 24. června budou po ostrově pobíhat místo ovcí a slepic, které se tam léta pásly, první návštěvníci. Ve 22 hodin je unikátní prostor přivítá při slavnostním otevření.

„Zatím máme přislíbenou účast místního Big Bandu Josefa Jíny, vystoupit by měly ještě další místní kapely. Večer bychom chtěli využít také oficiální ohniště,“ nastínil Svatojánský večer Jakub Charvát, jednatel Kulturního a informačního centra Poděbrady, které bude mít od připravovaného večera na starost kulturní a společenské dění na ostrově. Spravovat jej budou Technické služby města Poděbrad.

Ostrov bude sloužit hudbě, zábavě, sportu a jiným volnočasovým aktivitám i nadále. Pro první otevření probíhají přípravy na ostrově už nyní. Staví se ploty a vznikne i „Hladící koutek“, kde si nejen děti mohou pohladit třeba kozy malých plemen.

Aby se mohl ve 22 hodin ostrov otevřít prvním návštěvníkům, jsou nutná také bezpečnostní opatření, která zajišťuje město.

Do zahájení provozu město postaví zvýšený plot a zábrany u vstupu na ostrov, u plavební komory a v místech, kde hrozí nebezpečí pádu do vody. „Z nájemní smlouvy se společností Povodí Labe vyplývá také provozní řád, který je nutné dodržovat kvůli bezpečnosti v blízkosti technologických zařízení,“ sdělil místostarosta Miloš Mikolanda.

Na základě dendrologického šetření se ještě kácí a ořezávají nejnebezpečnější z uschlých stromů. Což je zlomek ze sto dvaceti vzrostlých stromů na ostrově. Do budoucna vedení města plánuje budování další infrastruktury, které závisí na finančních prostředcích i souhlasu majitele pozemku, Povodí Labe.

Podle Mikolandy ale nelze počítat s velkou stavbou pevně spojenou se zemí. „Ostrov leží v oblasti označené Q20, což znamená nebezpečí dvacetileté vody,“ vysvětlil místostarosta.

Jako tajemný ostrov byl zelený pruh země pod zámkem na očích místním i turistům od poloviny minulého století nepřístupný a ležel ladem, kromě sekání trávy. Od pátku 24. června má být zpřístupněn denně od 7 do 21 hodin, přes noc bude zamčen. Od října se otevírací doba zkrátí a bude platit od 8 do 20 hodin. Kromě vstupu na kulturní a společenské akce bude ostrov otevřen zdarma.

Ostrov na Labi má svou minulost …

Ostrov jako významný urbanistický a krajinný prvek byl vytvořen prokopáním levého břehu Labe v rámci regulace jeho toku počátkem 20. století. Následovalo vybudování jezu s elektrárnou a plavební komorou (zdymadlem), které byly dokončeny v roce 1923. Mezi jezem a komorou vznikl ostrov, který byl parkově upraven. Přestože je dílo vytvořeno převážně inženýrsky, spolu s prostorem Skupice, Zámeckým nábřežím a Kubovými sady vytváří nezaměnitelný charakter území: střídání zeleně, pomalé i divoké vody a kamenných břehů. Po dobudování celého vodního díla (podle významného architekta profesora Antonína Engela) byla větší část ostrova zpřístupněna veřejnosti jako parková plocha v době překotného rozvoje poděbradských lázní. Ostrovní park s lavičkami a osvětlením sloužil jako místo s panoramatickou vyhlídkou až do pozdních šedesátých let k zábavě a odpočinku místních občanů i návštěvníků lázní. V období normalizace, v návaznosti na intenzivnější využívání plavební komory při dopravě uhlí do chvaletické elektrárny, byl ostrov uzavřen spolu s přechodem přes komoru a jez elektrárny. Z ostrova se stala jakási „Země nikoho“, zůstal oplocen a veřejnosti nepřístupný.
Zdroj: úryvek z textu Miloše Mikolandy, Poděbradské noviny