Dlouho plánovaná stavba protipovodňových opatření na ochranu Polabce před stoletou vodou odstartovala. Místní Zelení upozorňují na nadměrnou devastaci přírody, podle Povodí Labe postupují podle projektu schváleného městem.

„Povodí Labe jako investor stavby, ale i město Poděbrady měly vynaložit větší úsilí o to, aby se protipovodňová opatření v Polabci nedotkla vzácných porostů v poděbradské Oboře," uvedla zastupitelka Poděbrad a předsedkyně místních Zelených Klára Jirásková. Zmizely podle nich staleté duby a ohrožen je největší evropský brouk Roháč obecný.

S tím zásadně nesouhlasí investor stavby za sto milionů korun Povodí Labe. „Před místními šetřeními byla vždy vytyčena hranice staveniště dle projektové dokumentace, případně hranice pozemku dle pozemkové mapy. Podle prověření a informace vedoucího projektu Petra Brože, dodavatele stavby firmy Metrostav, jsou stromy káceny přesně podle dohod z místních šetření," reaguje Václav Jirásek, ředitel pro správu povodí a tiskový mluvčí, podle něhož se šetření účastnil zástupce místních ekologů z Angreštu, o. s.

Podle Jana Jirky ze strany Zelených navrhoval investor
v původním projektu výstavbu valů podél stávající zástavby, avšak jeden z majitelů dotčených pozemků s tímto řešením nesouhlasil. Kvůli tomuto nesouhlasu následně Povodí Labe upravilo projekt tak, že hráz po jižní a západní straně prochází po městských pozemcích v lesoparku Obora.

Zároveň je podle něj skutečný rozsah kácení až dvojnásobný proti tomu, jaký schválilo zastupitelstvo Poděbrad na jednání 22. února 2012. Václav Jirásek ale oponuje, že kácení v katastru Polabec probíhá v rozsahu daném schválenou projektovou dokumentací a v souladu s vytýčením stavby odpovědným geodetem.

„Územní rozhodnutí a další dokumentace si zajišťovalo město Poděbrady, jistě s vědomím, že trasou hráze budou narušeny porosty v lesoparku, a Povodí Labe v dalším stupni projektové dokumentace pouze respektovalo navrženou trasu linie hráze. Kácení porostů je v souladu 
s podmínkami a probíhá jen na pozemcích daných rozhodnutím o umístění stavby," argumentuje Jirásek a dodává, že ani v jednom z odborných posudků nebyl výskyt roháče obecného ve stavbou dotčeném území zaznamenán.

Jak tedy chtějí ochránci přírody dále postupovat, když už stavba probíhá? „Obora si zaslouží větší ochranu. Je to pro nás poučení do budoucna a hledáme způsob, jak učinit 
z Obory chráněnou přírodní památku. Samotný výskyt Roháče obecného je dostatečným argumentem pro vytvoření přírodní památky," dodal Jan Jirka.