Oznámení hudební produkce nejméně 
30 dnů před konáním akce. Zásadní změna ve vyhlášce, kterou zastupitelé schválili pozměněnou na konci loňského roku na podnět ministerstva vnitra.

Vyhláška o ochraně nočního klidu v celém znění je k dispozici na webu města Poděbrady. „Vlastně jsme zjednodušili oznamovací povinnost konání akcí zkrácením lhůt nahlášení. Pokud bude akce řádně oznámena a město nebude mít námitky, hudební produkce je povolena," řekl 
k novele vyhlášky starosta Ladislav Langr.

Novela vyhlášky o ochraně nočního klidu a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se týká také předzahrádek a je zároveň přípravou pro přijetí nového lázeňského statutu města.

Ten se totiž podle starosty nezměnil od roku 1956, kdy ještě upravoval zcela odlišné poměry ve městě. Nový lázeňský statut Poděbrad musí nejprve schválit vláda.

Pořadatel hudební produkce ji může oznámit také 7 dní před jednáním Rady města Poděbrady předcházejícím hudební produkci. Už nyní chystá provozovatel poděbradského klubu hudební program na letní sezonu v areálu koupaliště Jezero.