Umělecko – průmyslový obor Multimediální tvorba vznikl na EKO Gymnáziu Poděbrady ve spolupráci s elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze.
Ke studentům promluvil starosta Poděbrad Ladislav Langr, který je kromě povzbudivých slov také varoval před zamrznutím v jejich vývoji a snažení v mediálním světě. Aby nevybočil z oboru, pro nadsázku se inspiroval sloganem jedné z reklam.

Hodně úspěchů ve studiu přijel studentům do Poděbrad popřát také děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT profesor Boris Šimák. „Jsem rád, že se touto spoluprácí vracíme do Poděbrad,“ řekl mimo jiné profesor Šimák.

Když studentům předala třídní učitelka Petra Filipová studijní indexy, měli přítomní možnost se seznámit s Poděbrady prostřednictvím profesionální videoprezentace. „Tu byste na konci prvního ročníku měli umět vytvořit všichni,“ motivoval budoucí mediální odborníky ředitel gymnázia Zbyněk Lukavec.

Zároveň představil nový název školy: EKO Gymnázium Poděbrady a Střední odborná škola multimediálních studií. Nový obor je zakončen státní maturitou. „Doufám, že pro vás bude prostředkem pro pokračování v oboru vysokoškolským studiem, na které budete, věřím, dobře připraveni. Těším se zítra ve škole,“ rozloučil se v Obřadní síni poděbradské radnice ředitel Lukavec.

Mladí lidé ve Středočeském kraji si nový umělecko – průmyslový obor vyhledali pomocí Burzy škol a na Facebooku. Studium slibuje neustálé sledování nových technologií a tomu odpovídající vybavení učeben, aby byli studenti vždy o krok napřed před budoucím zaměstnavatelem. S odborníky z pražské fakulty mají probíhat také vyučovací hodiny prostřednictvím on – line přenosů.