Na práce dětí 
a mladých pozorovatelů svého okolí se těší v Mateřském centru Skřítek Poděbrady 
v ulici Za Nádražím.

„Tato soutěž je součástí projektu Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří, který je podpořen z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko," představuje soutěž Marta Šolcová, koordinátorka MC Skřítek.

Své obrázky a výkresy mohou děti do deseti let posílat nebo nosit do centra do konce března 2013. Do téže uzávěrky čekají na fotografie dětí od 10 do 15 let. Obě kategorie – výtvarná i fotografická – musí splnit stejné kritérium: formát A4 nebo A5 označený štítkem se jménem, adresou a telefonem či emailem autora.

Odměnou vítězům budou věcné ceny, které si převezmou při tiskové konferenci 
v květnu 2013. Navíc budou díla, vybraná odbornou porotou, putovat jako výstava po polabských školách a školkách.