Poslední bod koaličního programu dostává první jasné obrysy.

Propojení Polabce a Přední Lhoty s centrem města by měla zajistit lávka přes Labe zhruba na úrovni haly Bios.

Zainteresovaní hovoří o lávce, která vyústí na louce v Polabci, kde by měl zároveň vzniknout relaxpark, zcela unikátní dětské hřiště s pohyblivými herními prvky a umělá hora s vyhlídkou na zámek.

Vedení města má mít zatím k dispozici vizualizaci, kterou vypracovala firma, stejná jako v případě lávky u vodní elektrárny nebo nadjezdu na Koutecké.
„Podoba má zatím dvě varianty, teprve od konečné se bude odvíjet studie. Jsme na začátku, ale koaliční záměr je daný,“ nechce předbíhat starosta Ladislav Langr.

Než budou moct děti chodit a jezdit přes novou lávku do škol v centru Poděbrad, což je jeden z hlavních cílů dalšího propojení břehů Labe, čeká vedení města ještě dlouhá cesta.

Na ní stojí sehnání prostředků, nalezení dotačního titulu a v neposlední řadě dohoda s majiteli pozemků.