Záměr města je vybudovat dvě dětská hřiště v lokalitě Labské nábřeží od mostu ve směru na Ostende. Jde o starší projekt architekta Tomáše Jiránka. Mají to prý být nejhezčí hřiště ve městě. Lidé, žijící trvale v blízkosti lokality, ovšem stojí rezolutně proti. Prý nemají nic proti dětem, ale chtějí zachovat přirozený ráz parku.

Své připomínky vyjádřili v dopise radnici. „Dopis sepsal soused Vladimír Pacholík a mluví mi z duše. Opravdu nemáme nic proti dětským hřištím, ale nesouhlasíme, aby bylo umístěné na tomto místě. Je tu poslední hezký kus přírody mimo město,“ řekla Zuzana Vorlíčková, která v místě žije.
Město už zažádalo o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o dotaci z evropských peněz. „Zažádali jsme na základě výzvy EU. Žádost o projekt jsme podali v rámci Regionálního operačního programu,“ řekl starosta Jozef Ďurčanský.

Město požádalo o 13,1 milionu korun z celkových nákladů na obě hřiště, které činí 14,2 milionu korun.

Podle místostarostky Jiřiny Soukupové je v plánu revitalizace celého Labského nábřeží. „Týká se území od ulice Na Vinici až po Pražskou. Kromě vybudování dětských hřišť chceme například oddělit cyklisty a bruslaře od pěších,“ řekla Soukupová.

To ovšem příliš nevoní lidem, kteří na nábřeží žijí a prý si užívají i tak velmi rušné chvilky. Podle Zuzany Vorlíčkové před domem a v parku často uklízejí rozbité sklo a oblast je navíc záplavová. „Co potom s pískovištěm, muselo by se to celé vybagrovat,“ tvrdí. Podle ní jsou stromy a keře přirozeným sítem pro věci, které přinese voda. Pro hřiště by musely některé zřejmě uvolnit místo.

V dopise radnici se také píše o tom, že tu v letních měsících přespávají různá individua. „To je kapitola sama pro sebe, když se tudy vrací lidi z hospod,“ dodala Vorlíčková.

Podle místostarostky Jiřiny Soukupové půjde o nejhezčí hřiště, žádné takové prý Poděbrady ještě nemají. „Budou tam různé dětské prvky a domeček jako hrad. Maminky požadují více hřišť a my jim chceme vyjít vstříc. Nevidím důvod, proč by tu dětská hřiště nemohla být,“ řekla Soukupová s tím, že právě tato klidová lokalita je pro hřiště více než vhodná.