„Je čas myšlenku kruhového objezdu opustit," konstatoval zastupitel Jozef Ďurčanský na středečním jednání. Týkalo se to projektu kruhového objezdu na Jiřího náměstí.

A jak se vzápětí ukázalo, zbylí zastupitelé měli na věc stejný náhled. Kruhový objezd, který měl podle původních předpokladů fungovat na zkoušku už o letošních prázdninách, tak mizí v propadlišti dějin.
Důvod definitivního zamítnutí je jasný: peníze. Podle původního návrhu, který čítal pouze nakreslení objezdu 
v rámci současné velikosti křižovatky, měl stát maximálně 200 tisíc korun. Po roce by se jeho funkčnost vyhodnotila a město by rozhodlo, co dál.

Jenže původní projekt byl připomínkován ze strany dopravní policie a kvůli navrhovaným bezpečnostním prvkům pro chodce se jeho cena zdvojnásobila. „Moje připomínky obsahovaly ochranné ostrůvky pro chodce v místech přecházení. Ani nemohu říci u přechodů, protože ty původní návrh úplně rušil," řekl dopravní inženýr Pavel Fiala.

Středeční jednání zastupitelů tak rozhodlo, že zkušební kruhový objezd za 400 tisíc korun se stavět nebude. Zastupitelé dokonce vyjádřili nesouhlas s jakoukoliv budoucí podobou kruhového objezdu na historickém náměstí.

Naopak se shodli na tom, že cílem města by měla být celková rekonstrukce náměstí včetně řešení dopravní situace. „Shodněme se na formulaci, že město předloží parametry zadání na komplexní rekonstrukci náměstí, které budou sloužit jako podklady pro vypsání veřejného výběrového řízení," řekl starosta Ladislav Langr.
Jinými slovy, město si zadá základní požadavky, kterými se budou muset všichni účastníci budoucího výběrového řízení řídit. Tyto požadavky mají být zpracovány nejpozději do 6. ledna příštího roku.

Fiala: Pomoci by mohl vnitřní okruh města

Dopravní inženýr Pavel Fiala z Dopravního inspektorátu v Nymburce byl tím člověkem, který připomínkoval původní projekt na kruhový objezd na Jiřího náměstí. Po jeho připomínkách by se cena projektu zvedla z původních 200 tisíc na dvojnásobek. „Po pravdě řečeno, já ty ceny ani neznám. Já projety neposuzuji z hlediska ceny," říká Fiala.

Pane Fialo, co bylo v těch připomínkách natolik zásadního?
Především se jednalo 
o ochranné ostrůvky pro chodce. A to v místech přecházení. Ani nemohu říci 
u přechodů, protože ty ten původní projekt úplně zrušil. Což asi málokdo ví. I ty současné přechody jsou podle stávajících regulí příliš dlouhé. Ve chvíli, kdy by se na náměstí začalo něco dělat, musely by mít přechody maximální délku šest a půl metru.

Kruhový objezd měl vzniknout především kvůli kolonám, které se tvoří ve špičkách při příjezdu od Nymburka a odbočení vlevo na Hradec Králové. Co by podle vás tento problém vyřešilo?
Nejprve by se muselo zjistit, co je příčinou těchto kolon. Například mám informace, že o prázdninách se tam žádné zásadní kolony netvořily. Jsou tedy problémem auta, která přiváží a odváží děti do škol? Pokud ano, pak by se to dalo řešit nějakým místním propojením, snad vnitřním okruhem. Jeho části už vlastně vznikají. To je ono propojení z Družstevní do Jiráskovy ulice u nádraží. Pomoci může také chystaný nadjezd na Koutecké. Je možné, že část aut tyto nové komunikace odeberou.

Dá se tedy říci, že by se problém mohl takto vyřešit sám?
To v tuto chvíli nevím. Jak jsem řekl, nejprve by se muselo zjistit, co je příčinou oněch kolon od Nymburka.