Laická veřejnost ocení expozice a sbírky vystavené v muzeích, odborníci a lidé, kteří se snaží zachovat právě kovové exponáty z dávných dob pro zraky dalších generací, zase ocení novou publikaci. „Z kovů máme nejrozsáhlejší muzejní sbírky vůbec,“ poznamenal na křtu knihy v Polabském muzeu v Poděbradech jeho ředitel Jan Vinduška. Právě v poděbradském muzeu se totiž uskutečnil první seminář takzvané Kovové skupiny, kterou založili odborníci v oblasti konzervování a restaurování kovových předmětů a památek v čele s Alenou Havlínovou z Opavy. Jaké jsou metody pro zachování historických šperků nebo povrchovou úpravu kovů? Doposud byly k dispozici pouze sborníky a výstupy z odborných seminářů. Kniha Konzervování a restaurování kovů shrnuje a podrobně popisuje na více než šesti stech třiceti stranách vývoj oborů u nás, složení kovů, postupy při korozi i antikorozní postupy, zabývá se také slitinami kovů i restaurováním kombinovaných materiálů. Dokreslena je stovkami fotografií. Na svět knihu uvedla v sále poděbradského muzea v tisíci výtiscích významná jména z oboru. Mezi nimi hostitelka Aranka Součková Daňková, předseda komise konzervátorů a restaurátorů Ivo Štěpánek, který je zároveň hlavním redaktorem publikace nebo předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, která projekt finančně podpořila, Eva Dittertová. Ucelený teoretický souhrn o konzervování a restaurování kovů vydalo Technické muzeum v Brně. Poznáte, co je na přebalu knihy? Ještě jedna spojitost s Poděbrady. Detail fotografie jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad z jejího restaurování.