Pojmou více odpadu skoro o dva kubíky, takže je potřeba méně časté vyvážení kontejnerů a jejich umístění pod zemí má jednoznačnou estetickou výhodu.

O nákupu velkoobjemových kontejnerů jednala Rada města i zastupitelé také kvůli možnosti, že na jejich nákup mohou získat dotaci až devadesát procent. "Pokud zažádáme o dotaci ve druhé výzvě v červnu, bude se jednat o dotaci, která se vztahuje také na stavební práce," informoval zastupitele navrhovatel z odboru vnitřních věcí Karel Kárník.

Radní navrhli čtyři vytížená místa, kde by podzemní kontejnery nahradily ty nevzhledné nadzemní: Na Kopečku, křižovatka ulic Pionýrů a Dr. Horákové, v ulici Dr. Beneše a na parkovišti u zámku.

„Finanční prostředky na podzemní kontejnery jsou a zisk dotace je reálný."

starosta Poděbrad Ladislav Langr

Náklady na jedno kontejnerové stání se třemi nádobami by mělo být podle dosavadních informací maximálně milion tři sta tisíc včetně projektové dokumentace 
a veškeré administrativy. Dotace z Operačního programu životního prostředí může pokrýt až 40 nebo až 90 procent nákladů.

Pro podzemní kontejnery se už loni rozhodli v Nymburce, fungují už v Kutné Hoře, Litoměřicích nebo Praze.