Už nemusíte baterie hromadit doma a už vůbec ne je házet do koše. Sběrné místo pro zpětný sběr právě různých baterií včetně tužkových je nově například v poděbradském Turistickém informačním centru na Jiřího náměstí. Zájemci tam dostanou zároveň krabičku libovolné barvy, která má v domácnostech sloužit jako malý kontejnerek na použité baterky.

Město Poděbrady, ve spolupráci s odborem životního prostředí a společností ECOBAT, podpořilo projekt „Vybité baterie do koše nepatří – ECOCHEESE. V rámci tohoto projektu jsou zřízena nová místa, kam je možné použité baterie odnášet. V Turistickém informačním centru na Jiřího náměstí je od 14. června umístěn speciální box na baterie, menší plastové krabice určené také ke sběru baterií jsou umístěny v Městské knihovně na náměstí a v pobočce na Žižkově,“ uvedl Martin Tvrz z odboru životního prostředí, úsek odpadového hospodářství.

V rámci projektu jsou pro občany města na výše uvedených místech k dispozici zdarma elegantní barevné krabičky, aby měli doma kam baterie odkládat. Zájemci si mohou tyto krabičky vyzvednout i na odboru životního prostředí a ve sběrném dvoru Technických služeb v Kozinově ulici.
Ke krabičce dostane zájemce propagační leták společnosti ECOBAT o projektu a informační leták se seznamem míst, kde je možné v Poděbradech použité baterie odevzdávat. Více informací o projektu najdete na www.ecobat.cz a www.ecocheese.cz.


Proč baterie do koše nepatří ?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Baterie jako odpad: otázky a odpovědi:

Od 19. března 2010 platí nové povinnosti pro konečné uživatele a prodejce baterií. Změny jsou vynuceny novelou zákona o odpadech č. 297/2009 Sb.
Koneční uživatelé jsou nyní povinni předat použitou přenosnou baterii pouze poslednímu prodejci, na místo zpětného odběru, popřípadě na místo k tomu smluvně určené.

Poslední prodejci přenosných baterií jsou povinni odebírat přenosné baterie od konečného uživatele přímo v prodejním místě za podmínek stanovených zákonem o odpadech.

Od kdy platí pro poslední prodejce baterií nová pravidla zpětného odběru ?
Prodejci baterií se měli přizpůsobit novým legislativním požadavkům nejpozději do 19. března 2010.

Kdo je povinen odebírat přenosné baterie ve své provozovně ?
Poslední prodejce, který nabízí přenosné baterie jako stálou součást svého prodejního sortimentu. Dále každý poslední prodejce, který v předchozím roce prodal více než 2 000 kusů respektive 50 kg přenosných baterií.

Jaké jsou obecné zásady zpětného odběru přenosných baterií v prodejnách ?
Použité baterie musí být přijímány přímo v prodejním místě:
• od všech osob,
• po celou provozní dobu,
• bez nároku na úplatu,
• bez ohledu na výrobní značku,
• bez ohledu na datum jejich uvedení na trh,
• bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru

Jaké jsou další povinnosti prodejců, pokud odebírají v prodejně použité baterie?
Prodejce musí označit svoji provozovnu viditelně a čitelně nápisem, že je místem zpětného odběru použitých přenosných baterií.

Jaké jsou povinnosti pokud prodejce nabízí přenosné baterie, ale nevztahuje se na něj povinnost zpětného odběru?
Prodejce se může rozhodnout od svých zákazníků baterie odebírat dobrovolně, ale musí tyto baterie odevzdat na místo zpětného odběru. Zároveň je povinen ve své provozovně viditelně umístit informaci o možnosti odevzdávání baterií, nebo prodejce nemusí od zákazníků baterie odebírat, ale je povinen ve své prodejně viditelně umístit informaci, kde lze baterie odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu.

Platí nějaká omezení pro prodej přenosných baterií nebo akumulátorů ?
Nesmí být prodávány přenosné baterie s nadlimitními obsahy rtuti (Hg) a kadmia(Cd). Výjimky platí pro:
• alkalické knoflíkové baterie,
• akumulátory do ručního nářadí, do zdravotnických přístrojů a pro nouzová a poplašná zařízení.

Kam s použitými bateriemi:

Sběrná místa v Poděbradech zapojená do zpětného odběru použitých přenosných baterií společnosti ECOBAT:
• Sběrný dvůr Technických služeb města Poděbrad, Kozinova 1
• Ing. Igor ZMORAY, Palackého 13/III
• Obchodní dům Albert, Na Valech 54
• Prodejna Jednota, K. Hampla 1115
• Elektro Slaník, V Aleji 1354
• Elektro Vask, Palackého 47
• Penny Market, Alešova 30/II
• Elektro OAZA, Kluk 116
• FOTO – LUKAS, Husova 27
• ZŠ T.G.M, Školní 556
• Turistické informační centrum, Jiřího náměstí 19
• Městská knihovna, Jiřího náměstí 41
• Městská knihovna, pobočka Žižkov, V aleji 1355

Červené kontejnery na použité elektrospotřebiče a baterie:
• Obchodní dům Albert
• ulice Karla Hampla před prodejnou Jednoty
• Elektro Oaza, Kluk


Místa, kde jsou povinni zajistit zpětný odběr baterií podle zákona č. 297/2009 Sb.
• Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
• Maloobchod s telekomunikačním zařízením
• Maloobchod s audio a video zařízením
• Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
• Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
• Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Maloobchod se sportovním vybavením, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Maloobchod s hrami a hračkami, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
• Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách, pokud velikost prodejní plochy přesahuje 200 m2
• Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami